Sexuologické poradenstvo

Nájdi odpovede aj na veľmi súkromné, ale predsa problémy. Sexualita zahŕňa obrovské spektrum tém, na ktoré je nám nepríjemné sa pýtať.  Možno ti informácie z tejto oblasti napomôžu žiť život bez intímnych problémov.

Možno ešte niekoľko generácií potrvá, kým ľudia prekonajú neopodstatnenú hanbu zo sexuality. Dnešná spoločnosť je ešte mierne nezvyknutá hovoriť o niektorých veciach nahlas. Potom sa prirodzene stáva, že v sebe dusíme množstvo nezodpovedaných otázok, na ktoré len tak niekto nevie odpovedať. Sú dôležité, niekedy nám táto neistota môže spôsobiť naozaj veľa problémov.

Existujú však miesta, ktoré môžeme s dôverou navštíviť a bude tam čakať niekto, kto nás vypočuje a poradí. Niekto, kto rozumie, čo sa s nami deje, čo sa v nás mení, vie, čo potrebujeme. Sexuológ pristupuje k našim problémom citlivo, nemusíme sa pred ním za nič hanbiť, je tu na to, aby nám pomohol. Zaoberá sa sexuologickými problémami, rieši to, na čo už v niektorých prípadoch nestačia iní odborníci.

V niektorých prípadoch sú naše problémy na prvý pohľad telesného charakteru. Vtedy môžeme navštíviť gynekológa, prípadne urológa, ktorý nám objasní príčinu a navrhne vhodný postup terapie.

Často však jednotlivé veci spolu súvisia, aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá. Ľudský organizmus je ale vzájomne poprepájaný a veľmi citlivo reagujúci celok a naše telesné problémy sa často odzrkadlia aj na duševnom stave. Najmä, ak ide o sexuologické problémy, ktoré tvoria v pohľade na samých seba špeciálnu kategóriu. Funguje to však aj naopak a ak nie sme v psychickej pohode, sme pod vplyvom dlhodobého stresu, je len otázkou času, kedy sa to prejaví aj na našej telesnej schránke.

Takže ak spozorujeme na sebe nejaké zmeny, v psychike alebo zmeny na tele, ktoré sa nám nezdajú byť v poriadku, alebo len možno nevieme, o čo ide, netreba návštevu odborníka odkladať. Čím dlhšie čakáme, tým dlhšie rozmýšľame nad svojím problémom, stáva sa pre nás bremenom, často až do tej miery, že ho postupne zveličujeme a nahovárame si niečo, čo v skutočnosti neexistuje. Všetkému takémuto predídeme včasnou návštevou odborníka.

Niekoľko kontaktov a užitočných informácií :

http://www.rodicovstvo.sk
http://www.potencia.sk
http://www.antikoncepcia.sk

Zdroj:

ZIPCeM, 2007

Vyber si svoje Informačné centrum mladých