Think Big podporí dobré nápady

obrazok Druhý ročník paneurópskeho grantového programu spoločnosti Telefónica Think Big podporí 40 mládežníckych projektov z celého Slovenska. Think Big je paneurópsky grantový program, ktorý v Slovenskej republike realizuje O2 v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska. Jedná sa o spoločný paneurópsky projekt dáva práve mladým ľuďom príležitosť zapojiť sa do pozitívnych zmien vo svojom okolí.

Môžu tak napríklad s kamarátmi skrášliť prostredie, v ktorom žijú, vymyslieť novú náplň priestorom, v ktorých sa stretávajú, upraviť športové plochy, zorganizovať zaujímavé kultúrne alebo spoločenské podujatie, realizovať projekt v oblasti umenia alebo vzdelávania. V rámci Think Big budú podporené tzv. malé projekty sumou do 500 € a veľké projekty čiastkou do 3000 €. Rovnaké projekty pomáhajú deťom v Nemecku, Írsku, vo Veľkej Británii a v Českej republike.

„Veríme, že mladí ľudia majú skvelé nápady, sú plní elánu a nadšenia. Zároveň vedia, čo by bolo dobré zlepšiť v ich okolí preto, aby sa im lepšie žilo. Potrebujú však pomoc, aby ich skvelé nápady bolo možné aj zrealizovať. A preto je tu program Think Big, ktorý im pomôže vybudovať priestor a vzťahy, v ktorých žijú. Zároveň dokážu aj verejnosti, že majú čo povedať, a že je potrebné s nimi rátať,“ uviedol René Parák, hovorca O2 a manažér pre styk s médiami.

„Ja som v mladosti trávila čas hlavne vonku a v divadle. Bolo to super, len škoda, že bolo málo priestorov, ktoré boli pre decká naozaj bezpečné. A to bohužiaľ zostalo až dodnes. Som rada, že aj vďaka Think Big si môžu mladí pomôcť práve tam, kde to potrebujú a sú pritom motivovaní aktívne sa podieľať na splnení svojich cieľov. Zároveň sa teším, lebo to pre môjho syna znamená, že sa bude mať kde hrať a tráviť čas s kamarátmi, keď na to dorastie,“ dodala s úsmevom Petra Polnišová, herečka a patrónka projektu Think Big.

Podporené skupiny mladých ľudí získajú okrem finančných prostriedkov na realizáciu aktivít aj vzdelávanie zamerané na zvyšovanie komunikačných a sociálnych zručností, konzultácie, technické a komunikačné vybavenie pre skupinu, ktorá bude projekt realizovať. Skúsení lektori z Nadácie pre deti Slovenska budú pomáhať mladým ľuďom rozvíjať ich sociálne a osobné kompetencie potrebné pre život v komunite. Pôjde napríklad o témy spolupráca, riešenie konfliktov, vyjednávanie, facilitácia, finančná gramotnosť a podobne. Osobitná pozornosť bude venovaná mladým ľuďom, ktorí riešia problémové životné alebo komplikované sociálne situácie.

O finančné prostriedky na projekt môžete žiadať ako neformálna skupina mladých ľudí do 24 rokov, ktorú bude reprezentovať jedna až dve osoby zodpovedná za projekt a jedna dospelá osoba v mene mimovládnej organizácie. Žiadosti je potrebné doručiť do sídla Nadácie Ekopolis alebo vyplniť formulár na webovej stránke http://www.o2thinkbig.sk do 15. marca 2011 do 16,00 hod. Víťazné projekty vyberie 6-členná porota podľa stanovených kritérií do 15. apríla 2011. Podporené projekty bude potrebné ukončiť do apríla 2012. Všetky informácie o prihláške, grantovom programe a kritériách hodnotenia projektov nájdete na stránke http://www.thinkbig.sk a http://www.ekopolis.sk od 1.2.2010.

Zdroj:

http://www.changenet.sk/?section=spr&x=519438

Externé odkazy:

http://www.changenet.sk
http://www.thnkbig.sk
http://www.ekopolis.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých