Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing listOdborne o problémoch

Obrazok kategorie Financie - fondy, granty, programy

Podporte rozvojové vzdelávanie na vysokých školách a univerzitách (grantová výzva)

Odborne o problémoch | Štvrtok, 26. Máj 2011

obrazok Nadácia Pontis vyhlasuje Grantovú výzvu na podporu vzdelávacích aktivít zameraných na rozvojovú problematiku na slovenských vysokých školách a univerzitách. Cieľom výzvy je podporiť inovatívne nápady vysokoškolských pedagógov a PhD. študentov, ktorých aktivita prispeje k zlepšeniu kvality rozvojového vzdelávania.

Cieľ

Výzva je zameraná na podporu konkrétnych aktivít, ktoré zlepšia kvalitu výučby alebo mimoškolských aktivít prispievajúcich k vzdelaniu a motivácii študentov venovať sa rozvojovým témam.  Vítanými sú napríklad projekty inovatívnej výučby, príprava vzdelávacích nástrojov, podpora výmeny informácií na akademickej úrovni o rozvojovej problematike, príprava odborných publikácií a iných výstupov.

Predpoklady

Uchádzači musia mať ukončené magisterské alebo inžinierske štúdium najneskôr v čase podávania návrhu. Účasť frekventantov doktorandského štúdia a odborných asistentov je veľmi vítaná.

Ocenenie

Spomedzi predložených návrhov odborná komisia vyberie jeden, ktorý získa odmenu 2000 Eur. Tá bude môcť byť čerpaná do konca akademického roka 2011/2012 a úspešní uchádzači z nej môžu pokryť svoje náklady spojené s vedeckou a vzdelávacou činnosťou.

Prihlášky a ich požiadavky

Všetky prihlášky musia obsahovať:
Informácie o uchádzačovi (uviesť vo formulári žiadosť o grant)
Uviesť skúsenosti s vytýčenou tematikou a odôvodnenie, prečo by bolo vhodné prideliť grant práve im
Návrh projektu
Orientačný návrh rozpočtu

Dôležité termíny

Návrhy projektov musia byť odoslané elektronicky do 24. júla 2011 na adresu michal.cenker@nadaciapontis.sk

Najskorší dátum začiatku grantu, a teda aj dátum podpísania zmluvy bude 8. augusta 2011.

Priebežné správy
Každý držiteľ grantu musí v polovici grantového obdobia odoslať priebežnú správu o pokračovaní projektovej aktivity.
Záverečná správa na konci autorského obdobia musí obsahovať zhodnotenie dosiahnutých výsledkov a finančnú správu na zúčtovanie výdavkov.

Uvoľnenie grantových prostriedkov

Financovanie bude naviazané na schvaľovanie priebežnej správy. Presná úprava financovania sa dohodne s úspešným uchádzačom v závislosti od charakteru a náročnosti plánovaných aktivít.

Kritériá hodnotenia
Súlad aktivít so zadaním výzvy
Prínos pre skvalitnenie vzdelávacích aktivít
Originalita konceptu
Opodstatnenosť nákladov
Doterajšia skúsenosť v oblasti rozvojovej spolupráce a rozvojového vzdelávania

Na stiahnutie
Text tejto grantovej výzvy (.pdf)
Žiadosť o grant (.doc)

Grantový program realizujeme v rámci projektu Vzdelanie prináša zmenu!, ktorý sa venuje presadzovaniu témy rozvoja v spoločnosti a je financovaný Europe Aid. Ide o projekt, na ktorom spolupracujú organizácie troch európskych krajín: Slovenska, Poľska a Cypru. Cieľom projektu, okrem budovania kapacít mimovládnych organizácií v Poľsku, na Slovensku a na Cypre, je zlepšiť spoluprácu medzi mimovládnymi organizáciami, akademickými inštitúciami, vládnymi predstaviteľmi a verejnosťou. Výsledkom má byť zvýšenie úrovne povedomia o rozvojovej spolupráci v týchto troch krajinách.Zdroj:

http://www.nadaciapontis.sk
pošli na vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk

Komentár (0)         Trvalý odkaz         Odporučiť emailom     Verzia pre tlačFacebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.skovce.sk

zodpovedne.sk