Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing listOdborne o problémoch

Obrazok kategorie Financie - fondy, granty, programy

SPP opäť ponúka štipendijný program Hlavička 2011/2012

Odborne o problémoch | Streda, 23. Marec 2011

Štipendijný program Hlavička vyhlasuje Nadácia SPP už po siedmy krát. Aj naďalej chceme podporovať ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí. O podporu môžu žiadať všetci študenti/ doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, a medicíny, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent/doktorand plánuje venovať.

V rámci štipendijného programu Hlavička budú poskytované štipendiá na zahraničné študijné pobyty/ letné školy/ stáže/ výskumné pobyty v rámci celej Európy, určené na akademický rok 2010/2011 a 2012.

V 1.kole s uzávierkou 11.11.2010 bolo spolu podporených 36 štipendistov, ktorým bola prerozdelená suma 66 500 EUR.

2.kolo prijímania žiadostí o štipendium má uzávierku 5.5.2011 a suma určená na prerozdelenie je 66 500 EUR.

KTO? Komu je program určený:

Študenti alebo doktorandi s trvalým pobytom v SR a študujúci v odbore:
právo
ekonómia
informačné technológie
technické odbory
prírodné vedy
medicína

KAM? Krajiny realizácie:

Študijné pobyty, stáže, výskumné pobyty a letné školy je možné realizovať kdekoľvek v EURÓPE. a v Turecku.

KEDY? Časový harmonogram:

2.uzávierka = 5.5.2011 letné školy a zimný semester ak. roka 2011/2012

Druhé kolo prijímania žiadostí má uzávierku 5.5.2011 a je určené na študijné pobyty, stáže a výskumné pobyty počas zimného semestra akademického roka 2011/2012 v trvaní maximálne 9 mesiacov realizované v časovom rozmedzí od júla 2011 do konca júna 2012.

2.kolo je tiež určené na letné školy realizované v čase od 1.júla do 30.septembra 2011 v trvaní minimálne 7 dní.

KOĽKO? Výška podpory:

Maximálna výška podpory na študijný pobyt, výskumný pobyt, alebo stáž je 5 000 €.

Maximálna výška podpory na letnú školu je 1 500 €.

Štipendium bude možné čerpať len po podpise darovacej zmluvy (júl 2011) a preto nie je možné do rozpočtu zahrnúť položky, ktoré už boli uhradené pred podaním žiadosti.

Na 2.kolo je určená suma 66 500 €. Celková suma, ktorú prerozdelíme v oboch kolách je 133 000 €.

NA ČO? Oprávnené výdavky:

Štipendium bude možné čerpať až po podpise darovacej zmluvy (január 2011) a do rozpočtu nie je možné zahrnúť výdavky, ktoré už boli uhradené!

Štipendiá sú určené na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom:
registračné poplatky
školné
zdravotné a úrazové poistenie
knihy, výskumný materiál
cestovné
ubytovanie
iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu. 

Do rozpočtu nie je možné zahrnúť:

o životné náklady – stravné, vreckové, internet, telefón

o nákup IT pomôcok – PC, notebook, multifunkčné zariadenia a pod.

Program nepodporuje:
Opakovane predložené projekty
Účasť na zahraničných konferenciách
Študijné pobyty zahraničných študentov
Jazykové kurzy v zahraničí

Štipendium je možné získať na nasledovné účely (príklady):

o Študijná stáž na zahraničnej vysokej škole/časť doktorandského štúdia v rozsahu max. 9 mesiacov na zahraničnej vysokej škole, príp. výskumnom pracovisku

o Vedeckú a odbornú činnosť, ktorú študent realizuje v úzkej spolupráci s vysokoškolským pedagógom a s partnermi v zahraničí

o Krátkodobý pobyt v zahraničí, ktorý predpokladá získavanie a porovnávanie dát z rôznych krajín (napr. pri tvorbe diplomovej práce, výskumu a pod.)

o Účasť na letnej škole

o Iné.

Kto sa nemôže uchádzať o podporu:

o Študenti 1.ročníka bakalárskeho štúdia

o Študenti a Doktorandi, ktorí neštudujú v odboroch: právo, ekonómia, technika, informatika, prírodné vedy, medicína

o Študenti a Doktorandi, ktorí chcú vycestovať do krajín mimo Európy

Všetky dokumenty dodajte v 4 exemplároch (1 originál a 3 kópie). 

Kópiu OP a výpis z účtu prikladáte len 1x k originálu žiadosti.
Dokumenty predkladajte v slovenskom jazyku! (okrem akceptačného listu)


Projekty predkladajte jednoducho zopnuté spinkou , každý exemplár zvlášť s formulárom na vrchu. Nepoužívajte špeciálne väzby (hrebeňové, tepelné) ani iné obal
Dôležité dokumenty na stiahnutie nájdete tu: http://www.nadaciaspp.sk/index.php?cmd=article&aid=225&lang=sk#topZdroj:

Centrum pre filantropiu, http://www.cpf.sk
pošli na vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk

Komentár (3052)         Trvalý odkaz         Odporučiť emailom     Verzia pre tlačFacebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.skovce.sk

zodpovedne.sk