Médiá a my. Alebo… ako sa nezblázniť z médií.

obrazok Médiá sú dnes neodmysliteľnou súčasťou života každého z nás. Ponúkajú nám informácie, vďaka ktorým sme takpovediac vždy „v obraze“. Niektoré z týchto informácií potrebujeme k životu, niektoré k tomu, aby sme vedeli, o čom je reč na autobusovej zastávke či v triede. No vieme tieto informácie rozlíšiť?

ČO SÚ TO MÉDIÁ?
Médiom som ja, ty, tvoj kamoš, kniha, noviny, rádio, sociálne siete,… Čo majú tieto všetky spoločné? Podávajú informácie. Ale rozdiel medzi televíziou a napríklad tebou je, že „telka“ vie informácie podať priamo veľkej skupine divákov – mase, čiže je masové médium; ty naraz možno tridsiatim, ak budeš hovoriť pred celou triedou, čiže nie si masové médium, no médium áno.

Strana:

Užitočné weby k téme a knižnica

Vyber si svoje Informačné centrum mladých