Pri prevencii šikanovania pomôže aj nová internetová stránka

Na boj so šikanovaním dostali deti, rodičia i učitelia nového pomocníka. Tento mesiac bola spustená internetová stránka http://www.prevenciasikanovania.sk, kde nájdu užitočné informácie ako aj on-line poradňu. Stránka vznikla ako súčasť projektu “Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách“, ktorý financuje Ministerstvo školstva SR a realizuje občianske združenie Papilion.

Strana:

Užitočné weby k téme a knižnica

Vyber si svoje Informačné centrum mladých