Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 17.10.2007 o 19:21

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/poradenstvo/artikel/odborne_poradenstvo/

Odborné poradenstvo

Potrebuješ radu v oblasti, ktorá ti je cudzia? Máš možnosť využiť služby mnohých poradenských firiem a organizácií. Ponúkame ti tu zoznam tých najvyhľadávanejších.

http://www.poradenstvo.sk
- široké spektrum poradenských firiem a organizácií, ponúkajúcich rady v oblasti BOZP a PO, financií, fondov EÚ, informačných technológií, manažmentu, personalistiky, riadenia kvality, účtovníctva a rôznych iných informácií

http://www.safework.gov.sk
- informácie ohľadne zamestnania, zamestnávania, práv a povinností zamestnanca aj zamestnávateľa, ako postupovať, ak sa stretnete s diskrimináciou alebo šikanovaním v práci a iné

http://www.pravaspotrebitela.sk
- poznajte svoje práva pri nakupovaní tovaru a služieb na Slovensku

http://www.hospodarstvo.sk
Európske spotrebiteľské centrum
- práva spotrebiteľov v rámci EÚ

http://www.sazp.sk
- okrem mnohých dôležitých informácií o životnom prostredí a s tým spojených projektov tu nájdete aj poradenstvo v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

http://www.zdravie.sk
- poradenstvo z oblasti zdravia, prevencie, zdravej výživy

http://www.infodrogy.sk
- poradenstvo a mnohé informácie o tom, ako predchádzať závislostiam, prípadne ako postupovať, keď máte vy alebo váš známy tento problém

zdroj:

ZIPCeM, 2007