Pracovať v zahraničí? Nech sa páči.

Nové skúsenosti, samostatnosť, veľa nových priateľov, zdokonalenie sa v cudzom jazyku, možnosť zarobiť si a mnoho iných vecí, zážitkov, ktoré očakávaš od práce „vonku“. Ponúkame pár možností a rád, ktoré sa ti môžu zísť pri rozhodovaní kam a ako ísť pracovať do zahraničia.

Je dôležité najmä zvážiť, ako si na tom s ovládaním reči krajiny, do ktorej sa chystáš, prípadne angličtiny, ktorú vyžadujú na väčšine miest. Pracovný trh sa plní a zamestnávatelia sú stále náročnejší. Preto je základom ovládať jazyk na minimálne komunikatívnej úrovni, čo je samozrejme výhodné najmä pre teba, pretože ty sa musíš dorozumievať s cudzími ľuďmi. Žiaľ, bez ovládania reči sa na zahraničnom trhu práce umiestniš s problémami, a ak áno, budú to len pozície zamerané na pomocné práce a podobne, ktoré sú aj takto hodnotené finančne. Preto ak sa rozhoduješ nad prácou v zahraničí, snaž sa stále zlepšovať komunikatívne zručnosti v jazyku, ktorý sa v danej krajine používa, prípadne v angličtine, pretože to v prvom rade pomôže tebe a máš šancu nájsť si omnoho lepšiu prácu.

Reálne zváž svoje možnosti v tom, akú prácu by si chcel a mohol vykonávať. Zorientuj sa sčasti medzi pracovnými ponukami, ktoré môžeš nájsť na rôznych internetových stránkach. Prečítaj si, čo zamestnávateľ pri danej pozícii vyžaduje a či si schopný jeho požiadavkám vyhovieť.

V neposlednom rade je dôležité, aby si tam skutočne chcel ísť. Aby ti dlhodobejší pobyt v zahraničí nespôsoboval problémy, najmä v prípade, ak ťa k domovu viaže niečo, alebo niekto dôležitý, bez čoho/koho by to bolo dlhodobo pre teba ťažké v zahraničí vydržať. Po určitom čase mimo domova sa dostavuje tzv. „homesick“, čo je anglický výraz pre „smútok za domovom“. Je to fenomén, ktorý je typický práve pre takéto dlhodobé výlety za prácou, kedy sa človek náhle ocitne sám medzi cudzími ľuďmi bez svojich blízkych, najmä ak nie je zvyknutý na odlúčenie. U každého je to individuálne, či už čas po ktorom sa dostaví, alebo intenzita, s ktorou sa prejaví. Nostalgia a náhly smútok sa dostavujú údajne najmä počas tretieho mesiaca odlúčenia od blízkych. Samozrejme, niečo takéto sa vôbec nemusí stať a napomáha tomu zabezpečenie si dobrého kontaktu s ľuďmi z domova, cez internet, telefón, čo citeľne uľahčuje pobyt v zahraničí.

A teraz niekoľko spôsobov, ako si môžeš nájsť si prácu v zahraničí:
V rámci iniciatívy Európskej únie a Európskeho sociálneho fondu vzniklo oddelenie Eures, ktoré sa nachádza na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Pracuje na základe spolupráce s rovnakými oddeleniami v rámci celej EÚ. Takto majú klienti možnosť prístupu k voľným pracovným miestam uverejňovaným na Úradoch práce aj v ostatných členských krajinách EÚ. Výhodou tohto spôsobu je, že sprostredkovanie práce je zdarma. Bližšie informácia môžeš nájsť na http://www.eures.sk, kde sa nachádza aj zoznam pobočiek.

Druhá možnosť, ako sa dostať k práci v zahraničí je prostredníctvom Sprostredkovateľa práce za úhradu. Sú to právnické alebo fyzické osoby, ktoré sa zaoberajú obsadzovaním voľných pracovných miest pre svojich klientov, čo sú väčšinou veľké zahraničné firmy a reťazce, či už hotely, alebo obchodné centrá, ale aj farmy, stavby a podobne.
Takýmto spôsobom je možné získať prácu v rôznych oblastiach a na rôznych pracovných pozíciách. Za sprostredkovanie práce môže právnická alebo fyzická osoba vyberať podľa §25, odstavca 3 zákona 5/2004 O službách zamestnanosti jednorazový poplatok do výšky 20% z prvej hrubej mzdy v prípade, že kontrakt uzavretý medzi kandidátom a zamestnávateľom je na menej ako 6 mesiacov, a 30% z prvej hrubej mzdy v prípade, že bola zmluva uzavretá na 6 a viac mesiacov. Tento poplatok sa platí vždy až po sprostredkovaní práce a podpísaní zmluvy o sprostredkovaní práce.
Agentúra sa týmto zaväzuje poskytnúť zamestnancom aj asistenčné služby, to znamená pomoc pri vybavovaní potrebných formalít po príchode do zahraničia, prípadne riešenie možných problémov, ktoré počas trvania pracovnej zmluvy vzniknú.
Rôzne agentúry ponúkajú pre záujemcov rôzne podmienky.
Informácie o neštátnych sprostredkovateľoch zamestnania môžeš nájsť aj na http://www.upsvar.sk

V rámci Európskej únie a konkrétne krajín, kde už nepotrebuješ na prácu povolenie sa dá zamestnať aj bez pomoci úradov a agentúr, len tento spôsob je veľmi individuálny a záleží to len na tebe. Pokiaľ by si si vedel zabezpečiť ubytovanie už zo Slovenska, čo nie je až také nemožné, investuješ peniaze do letenky, ubytovania a stravy na začiatok pobytu a prácu si môžeš nájsť priamo tam. Nie je to však jednoduché a vyžaduje si to veľkú dávku odvahy a aj vytrvalosti, aby si sa nedal odradiť hneď po prvých nevydarených pokusoch. Pred takýmto odchodom sa musíš dobre pripraviť, informovať o všetkých formálnych záležitostiach po príchode do krajiny, a miestach, kde sa dá nájsť práca a podobne. V takýchto prípadoch je najlepšie, ak v danej krajine máš niekoho známeho, kto má už ťažké začiatky za sebou a je ochotný ti aspoň počas prvých dní pomôcť sa zorientovať. Užitočné rady nájdeš napríklad na http://www.exil.sk, čo je vlastne web, kde píšu prevažne Slováci, žijúci a pracujúci v zahraničí.

Je na tebe, akú možnosť zvolíš, každá jedna si vyžaduje jednak psychickú pripravenosť na takýto dôležitý krok, určitú odolnosť voči zmenám a stresu a tiež aj finančnú investíciu, ktorá sa ti ale po vydarenom začiatku niekoľko násobne vráti.

Pre viac informácií môžeš písať na info@icm.sk, volať Infolinku 18 555, prípadne navštíviť osobne jedno z Informačných centier mladých, kde ti konzultant poradí a poskytne ti potrebné informácie.

Zdroj:

ZIPCeM, 2007

Vyber si svoje Informačné centrum mladých