Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing listKariéra a zamestnanie

Obrazok kategorie Práca na Slovensku

Ako vám môže pomôcť úrad práce

Kariéra a zamestnanie | Streda, 29. Apríl 2009

Prišli ste o prácu? Ak nechcete, na úrad práce ísť nemusíte, nie je to vaša povinnosť. Nedostanete však dávky v nezamestnanosti a budete si musieť platiť zdravotné poistenie.

"Občan môže, nie je to však jeho povinnosťou osobne podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade práce v mieste trvalého bydliska,“ hovorí Peter Zeman z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. Tu však treba upozorniť na to, že o prácu sa nemôže uchádzať ten, kto je napríklad práceneschopný. Niektorí ľudia sa totiž po prepustení z práce rozhodnú liečiť svoje zdravotné ťažkosti, na čo nemali počas zamestnania čas. Úrad ich v takom prípade do evidencie zaradí až po skončení práceneschopnosti.

Rozdiel v poistení “Ak si občan nepodá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, vyplýva mu zákonná povinnosť hradiť si zdravotné poistenie sám, ak bude zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, zdravotné poistenie platí počas evidencie štát,“ vysvetľuje rozdiel Zeman.

Evidovaný uchádzač o zamestnanie má potom viacero povinností. “Je povinný aktívne si hľadať zamestnanie a aktívne hľadanie zamestnania osobne preukazovať úradu najmenej raz za kalendárny mesiac,“ hovorí Zeman. Ak však budete zháňať pečiatky od zamestnávateľov, či drobných firiem vo vašom okolí, že ste sa u nich chceli zamestnať, ale prácu pre vás nemajú a oni vám pečiatku odmietnu dať, máte smolu, nie sú povinní to urobiť.

Človek zaradený v evidencii je ďalej povinný prísť na výberové konanie, ak mu v tom neprekáža nejaký vážny dôvod, napríklad choroba. Na druhej strane, Úrad práce je povinný uchádzačovi o zamestnanie najmenej raz za mesiac ponúknuť vhodné zamestnanie alebo účasť na niektorom z aktívnych opatrení trhu práce.

Čo je vhodné miesto Uchádzač evidovaný úradom nemôže odmietnuť zamestnanie, ktoré je preňho vhodné. Vhodné pracovné miesto je podľa zákona miesto zohľadňujúce jeho zdravotný stav, prihliadajúce na jeho kvalifikáciu, odborné zručnosti a druh doteraz vykonávanej práce. Kvalifi kácia teda nie je na prvom mieste, pri posudzovaní vhodnosti ponúkaného zamestnania je prvoradý zdravotný stav uchádzača.

Úrady poskytujú okrem sprostredkovania zamestnania aj možnosti ďalšieho vzdelávania a tiež finančné príspevky. Úrad môže v plnej výške hradiť nielen cestovné a stravné, ale aj služby pre rodinu s deťmi, napríklad škôlku. Takisto platí, že ak vzdelávanie a príprava pre trh práce trvajú dlhšie ako jeden kalendárny mesiac, patrí takej osobe dávka vo výške životného minima. Takisto sa zrušila spoluúčasť uchádzačov o zamestnanie na rekvalifikačných kurzoch. Teraz je každý kurz plne hradený z verejných prostriedkov. Poskytujú sa aj príspevky na cestovanie alebo na presťahovanie sa za prácou.

Chcete využiť pomoc úradu práce?
Obráťte sa na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta vášho trvalého bydliska. Treba podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Úrad vás do evidencie zaradí, ak splníte podmienky.
K žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie nie je potrebné dokladovať zápočtový list, stačí predložiť občiansky preukaz a potvrdenie s presným dátumom skončenia zamestnania. Zápočtový list dôchodkového poistenia je možné dokladovať úradu práce, sociálnych vecí a rodiny dodatočne.
Ak chcete poberať dávku v nezamestnanosti, je potrebné splniť podmienky: byť poistený v nezamestnanosti najmenej tri roky z posledných štyroch a ak ste boli zamestnaný na dobu určitú, tak musíte byť poistený najmenej dva roky z posledných štyroch. V prvom prípade sa dávky vyplácajú šesť mesiacov, v druhom štyri.
Výška dávky v nezamestnanosti je 50 percent denného vymeriavacieho základu. Jej vyplácanie je v kompetencii Sociálnej poisťovne, preto po zaevidovaní sa na úrade práce a po získaní príslušného potvrdenia musíte ísť do pobočky Sociálnej poisťovne a tam požiadať o dávku v nezamestnanosti.

ZDROJ: UPSVARZdroj:

http://profesia.pravda.sk/ako-vam-moze-pomoct-urad-prace-dk2-/sk-przam.asp?c=A090428_072437_sk-przam_p01
pošli na vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk

Komentár (0)         Trvalý odkaz         Odporučiť emailom     Verzia pre tlačFacebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.skovce.sk

zodpovedne.sk