Užitočné weby k téme a knižnica

Užitočné weby k téme Dobrovoľníctvo:

Informačné centrum mladých:www.icm.sk
IUVENTA:www.iuventa.sk
Dobrovoľníctvo.sk:www.dobrovolnictvo.sk
INEX:www.inex.sk
Mládež v akcii:www.mladezvakcii.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých