Prvý ročník projektu na Slovensku

V prvom ročníku sme do projektu Stretnutie s ulicou zapojili dobrovoľníkov zo šiestich ICM, a to z ICM Banská Štiavnica, ICM Levice, ICM Považská Bystrica, ICM Prievidza, ICM Púchov a ICM Topoľčany.

Pre vybraných dobrovoľníkov bolo dňa 29. apríla 2010 zorganizované v priestoroch ICM Prievidza školenie. Mladým dobrovoľníkom bol predstavený cieľ tohto projektu, konzultant projektu im poskytol technické informácie týkajúce sa spracovania jednotlivých videí, diskutovalo sa najmä o otázkach, ktoré sa v rámci projektu plánujú položiť mladým ľuďom nielen v uliciach Slovenska.

Otázky pre respondentov projektu

Dobrovoľníci si mohli natáčanie videí vyskúšať priamo v praxi, konkrétne v priestoroch Gymnázia Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi.

Videá, ktoré sa našim dobrovoľníkom podarilo zatiaľ natočiť, nájdete na adrese http://www.youtube.com/results?search_query=zipcem&aq=f.