Čo je ERYICA?

ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) je medzinárodná nezisková organizácia, ktorá vznikla 17. apríla 1986, zaregistrovaná je v Grand-Duchy v Luxembursku.

Jedným z cieľov organizácie je koordinácia činnosti a zvyšovanie úrovne kooperácie medzi subjektmi, ktoré sa zaoberajú informačnými a poradenskými službami pre mladých ľudí (aj keď neexistuje presné vekové obmedzenie cieľovej skupiny) v celoeurópskom meradle. Organizácia sa snaží vytvoriť a prepojiť celoeurópsku sieť štruktúr, ktoré pôsobia v uvedenej oblasti.

Hlavným ideovým princípom organizácie je všetko pre mladých, uplatňovanie práva na informácie a aktívne zapájanie sa do iniciatív v demokratickej spoločnosti.

Práve ERYICA bola nositeľom prijatia Európskej charty informácií pre mládež.