Naše videá

Videá, ktoré sa našim dobrovoľníkom podarilo natočiť počas konania projektu v roku 2010, nájdete na: http://www.youtube.com/icmmladym.