ICM Snina

O nás
Spravodajstvo
Pozvánky
Fotogaléria
Dokumenty
Kontakt
RSS/Atom

ICM na Slovensku

ICM Snina - O nás
    
Otváracie hodiny:

Po-Pia 11.00 - 17.00

Riaditeľ: Mgr.Slavomíra Piričová
Tel. riaditeľ: 0918 048 013

Konzultant: Mgr. Slavomíra Piričová
Tel. konzultant: 0918 186 763

Rok založenia: 2005

IČO: 420 27 900

Služby:
 • Informačný a pracovný servis
  • informácie o voľbe povolania a výbere zamestnania
  • adresy inštitúcií a organizácií činných v oblasti trhu práce
  • informácie a ponuka práce v zahraničí (získanie krátkodobého a trvalého zamestnania, brigády)
  • overovanie spoločností zaoberajúcich sa sprostredkovaním práce v zahraničí
  • nepriame sprostredkovanie Au pair pobytov
 • Vzdelávanie
  • informácie o možnostiach štúdia na Slovensku a v zahraničí
  • rekvalifikácie, jazykové a praktické kurzy
  • krátke študijné návštevy, štipendijné pobyty
  • adresy organizácií a inštitúcií činných v oblasti vzdelávania
  • adresy inštitúcií poskytujúcich štipendiá
 • Cestovanie
  • informácie o možnosti cestovania na Slovensku a v zahraničí
  • ubytovacie možnosti
  • informácie o jednotlivých krajinách a dôležité adresy na:
   • veľvyslanectvá
   • zastupiteľské úrady
 • Voľný čas
  • informácie v oblasti využívania voľného času (záujmové útvary, detské tábory)
 • Odborné poradenstvo
  • psychologické
  • sexuologické
  • sociologické
 • Občan a spoločnosť
  • informácie zamerané na prevenciu voči AIDS, kriminalite, drogovej závislosti a iným negatívnym javom
  • informácie o základných právach národnostných menšín a etnických skupín
  • informácie zamerané na homosexuálne a bisexuálne orientovaných občanov
  • informácie o potláčaní rasizmu, xenofóbií a občianskej neznášanlivosti
  • informácie o Európskej únii, NATO, grantovom programe Mládež v akcii, mimovládnych organizáciách, nadáciách, rôznych fondoch
 • práca na PC
 • bezplatný internet
Sme členmi Partnerstva sociálnej inklúzie miest Humenné – Snina, združujúceho občianske združenia pôsobiace v týchto mestách

Spolupracujeme s inými mimovládnymi organizáciami v meste Snina a Humenné.

Donori , Sponzori:
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 • Národná agentúra Mládež v akcii
 • 2% dane z príjmov

Hlavná stránka

Facebook

Facebook