Aktuality SYTEV Kysucké Nové Mesto

O Európskych možnostiach aj v knižnici

SYTEV KN Spravodajstvo | Štvrtok, 06. December 2018

obrazok
Dňa 05. 12. 2018 sme v knižnici v Krásne nad Kysucou uskutočnili workshop pre študentov, mladých vedúcich a dobrovoľných mládežníckych vedúcich s cieľom propagácie a zvýšenia povedomia o Európskych možnostiach pre mládež a so záujmom o prehĺbenie záujmu o účasť na Európskych programoch ako aj informovania o sieti Eurodesk. Workshopu sa zúčastnilo 12 mladých ľudí. Prezentovali sme Erasmus+ program, Európsky sbor solidarity a Discover Europe. Účastníkov workshop zaujal a prejavili záujem o účasť na programoch.

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých