Aktuality SYTEV Kysucké Nové Mesto

O kariérnom poradenstve na aktivite Pre mládež

SYTEV KN Spravodajstvo | Streda, 12. December 2018

obrazok
Dňa 11. 12. sa uskutočnila aktivita Pre mládež. Jej cieľom bolo nadviazanie spolupráce a vzákomná výmena informácií o aktuálnom stave poskytovania kariérneho poradenstva pre mladých ľudí v okrese Kysucké Nové Mesto.
Táto aktivita prebehla v spolupráci s CPPPaP Kysucké Nové Mesto, Strednou odbornou školou strojníckou a firmou Schaeffler.

Program aktivity:
1. Zoznámenie sa, predstavenie projektu/aktivity
2. Predstavenie programu aktivity a organizácie SYTEV
3. Téma kariérne poradenstvo a čo my ponúkame
4. Ako vnímate kariérne poradenstvo vy?
5. Možnosť spolupráce
6. Priestor na otázky a koniec aktivity


Zistenie:
Kariérne poradenstvo v okrese Kysucké Nové Mesto vykonáva hlavne centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (ďalej CPPPaP) v spolupráci s výchovnými poradcami na základných školách. Tieto subjekty sa starajú o poskytovanie kariérneho poradenstva prostredníctvom testu a skúmania kariérnych predpokladov u žiakov 8. a 9. ročníka. Taktiež pre týchto žiakov z celého okresu Kysuckého Nového Mesta CPPPaP v spolupráci s mestom 1x ročne organizuje Veľtrh stredných škôl v dome kultúry v Kysuckom Novom Meste. Čo sa týka stredných škôl tak tam práve chýba kariérne poradenstvo. Na každej strednej škole v Kysuckom Novom Meste majú určenú osobu, ktorá sa tejto téme venuje avšak okrem pomoci pri podávaní prihlášky na vysoké školy a propagácií vysokých škôl nič iné nerobí. Na odporúčanie CPPPaP práve v tomto je miesto pre nás ako Informačné centrum mladých (ďalej ICM) . Už sme viacero aktivít v priebehu roka aj zorganizovali a tieto aktivity mali úspech na stredných školách a teda plánujeme s nimi aj pokračovať. Počas aktivity výchovný poradcovia a pedagógovia prejavili záujem o spolupráci v oblasti práve iných workshopov, ktoré ako ICM robíme a ponúkame. Zanechali sme im ponukový list a v priebehu januára – februára sa ozveme s plánom aktivít. Zo strany CPPPaP nám bol prisľúbený stánok na Veľtrh stredných škôl na propagáciu našej činnosti a taktiež pomoc pri poradenskej činnosti pre mládež v oblasti kariérneho poradenstva ale aj iných oblastí.

Toto vzdelávanie bolo podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých