Aktuality SYTEV Kysucké Nové Mesto

Vzdelávame sa

SYTEV KN Spravodajstvo | Streda, 04. September 2019

Počas víkendu 30. 08. - 01. 09. sa uskutočnilo vzdelávanie v Oščadnici pre študentov Gymnázia Hlinská Žilina. Vzdelávanie bolo zamerané na tímovú spoluprácu, participáciu, komunikáciu ale aj to ako správne prezentovať a vyvarovať sa základných chýb pri prezentácii. Dôležitou časťou tohto školenia bol naučiť mládež, ako sa motivovať, nie len seba ale aj ostatných navzájom. Preto bolo potrebné, aby sa naučili, ako pracovať v tíme a čo je pri tímovej spolupráci dôležité. Takýmito aktivitami si osvojovali "mäkké zručnosti" a hlavne si na začiatku školského roka nastavili vízie a ciele na školský rok 2019/2020.











Ďalej sme sa na školení zamerali na prezentačné zručnosti študentov. Po teoretických informáciach sme boli milo prekvapení, ako sa vyvarovali častých chýb pri prezentáciách. Následne sme sa zamerali na základy grafiky cez program Canva. Žiakov sme učili, ako vytvoriť plagáty na rôzne udalosti, propagačné letáky a iné.




Táto aktivita bola podporená z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
obrazok

Vyber si svoje Informačné centrum mladých