Aktuality SYTEV Kysucké Nové Mesto

Zdravo to ide

SYTEV KN Spravodajstvo | Streda, 20. Marec 2019

obrazok
Dňa 16.03.2019 sa v priestoroch Mládežníckej klubovne | Ycčko uskutočnil workshop "Zdravo to ide," ktorý sa zameriaval na témy ako prvá pomoc, separovanie odpadu a na spotrebiteľské správanie v prírode. Tento seminár trval od 12:00 hod. do 16:00 hod. Mladí ľudia, ktorí sa ho zúčastnili prejavili vysoký záujem o tému a počas workshopov aktívne pracovali a kládli otázky, ktoré ich zaujímali. Počas sobotného popoludnia si taktiež mohli vyskúšať poskytnutie prvej pomoci.…

Viac informácií

Spoznaj kultúru cez školu

SYTEV KN Spravodajstvo | Streda, 13. Marec 2019

Dňa 12.3.2019 usporiadalo občianske združenie Sytev spolu s dobrovoľníkmi z mládežníckej klubovne Ycčko udalosť „Spoznaj kultúru cez školu“.
Jednalo sa o 2. ročník podujatia na ktorom vystúpili dobrovoľníci z Francúzska, Holandska a Ruska a gymnazistom prezentovali svoju krajinu, kultúru, zvyky a tradície a všetko to, čo mladých zaujímalo.
Keďže sa v dome kultúry stretlo viacero národností, akcia prebiehala v anglickom jazyku.
Začiatok akcie…

Viac informácií

Marcové zasadnutie Mestského mládežníckeho parlamentu

SYTEV KN Spravodajstvo | Utorok, 05. Marec 2019

Dňa 04.03.2019 sa konalo v poradí 15. zasadnutie Mestského mládežníckeho parlamentu (ďalej MMP). Na zasadnutí prezentoval Patrik Hyll svoj projekt "Povedz nám to" na ktorom pracoval spolu s Lukášom Hrošovským. Poslancom MMP predniesol reálne potreby detí a mládeže v Kysuckom Novom Meste Projekt prebiehal pod Nadáciu pre deti Slovenska. Následne bude Patrik Hyll spolu s Lukášom Hrošovským prezentovať svoje zistenia a závery aj na mestskom zastupiteľstve, ktoré sa uskutoční…

Viac informácií

Februárové zasadnutie Mestského mládežníckeho parlamentu

SYTEV KN Spravodajstvo | Utorok, 05. Február 2019

Dňa 04.02.2019 sa konalo v poradí 14. zasadnutie Mestského mládežníckeho parlamentu (ďalej MMP). Z analýzy dotazníkov o potrebách detí a mládeže sa pod vedením Lukáša Hrošovského a Patrika Hylla pripravovali odporúčania pre prácu s mládežou v Kysuckom Novom Meste formou okrúhlych stolov. Ďalej sa stále pripravovala záverečná publikácia a začalo sa pripravovať Memorandum o spolupráci medzi občianskym združením Sytev a mestom Kysucké Nové Mesto. ˇObčianske združenie…

Viac informácií

Januárové zasadnutie Mestského mládežníckeho parlamentu

SYTEV KN Spravodajstvo | Utorok, 08. Január 2019

Dňa 07.01.2019 sa konalo v poradí 13. zasadnutie Mestského mládežníckeho parlamentu (ďalej MMP) na ktorom sme zisťovali aktuálne potreby detí a mládeže v Kysuckom Novom Meste a okolí. Na základe toho sme vo fokusových skupinách analyzovali získané dáta z výskumu organizácie Sytev pod vedením Patrika Hylla a Lukáša Hrošovského, v ktorom sme sa pýtali, čo deťom a mladým ľuďom chýba v Kysuckom Novom Meste. Deti a mládež nám formou dotazníkov poskytli ucelený pohľad…

Viac informácií

Zdravo a ekologicky s Martinom Hojsíkom

SYTEV KN Spravodajstvo | Utorok, 18. December 2018

obrazok
Dňa 17. 12. od 16:30 do 20:00 sa uskutočnil v YC|Mládežníckej klubovni workshop / živá kniha s Martinom Hojsíkom na tému Zdravo to ide. Cieľom workshopu bolo zvýšenie povedomia o ochrane prírody, podpore zdravého životného štýlu mládeže a spotrebiteľského správania sa mladých ľudí. Filmom Plastic ocean sa workshop dotýkal témy zdravého životného štýlu ale aj spotrebiteľského správania sa mladých ľudí. Počas diskusie Martin predstavil svoju prácu pre greenpeace…

Viac informácií

O kariérnom poradenstve na aktivite Pre mládež

SYTEV KN Spravodajstvo | Streda, 12. December 2018

obrazok
Dňa 11. 12. sa uskutočnila aktivita Pre mládež. Jej cieľom bolo nadviazanie spolupráce a vzákomná výmena informácií o aktuálnom stave poskytovania kariérneho poradenstva pre mladých ľudí v okrese Kysucké Nové Mesto.
Táto aktivita prebehla v spolupráci s CPPPaP Kysucké Nové Mesto, Strednou odbornou školou strojníckou a firmou Schaeffler.

Program aktivity:
1. Zoznámenie sa, predstavenie projektu/aktivity
2. Predstavenie programu aktivity a…

Viac informácií

O Európskych možnostiach aj v knižnici

SYTEV KN Spravodajstvo | Štvrtok, 06. December 2018

obrazok
Dňa 05. 12. 2018 sme v knižnici v Krásne nad Kysucou uskutočnili workshop pre študentov, mladých vedúcich a dobrovoľných mládežníckych vedúcich s cieľom propagácie a zvýšenia povedomia o Európskych možnostiach pre mládež a so záujmom o prehĺbenie záujmu o účasť na Európskych programoch ako aj informovania o sieti Eurodesk. Workshopu sa zúčastnilo 12 mladých ľudí. Prezentovali sme Erasmus+ program, Európsky sbor solidarity a Discover Europe. Účastníkov workshop…

Viac informácií

Strana:  1 2 3 >  Posledná »

Vyber si svoje Informačné centrum mladých