ICM Topoľčany

O nás
Spravodajstvo
Pozvánky
Fotogaléria
Dokumenty
Kontakt
RSS/Atom

ICM na Slovensku

ICM Topoľčany - O nás
    
Otváracie hodiny:

Pondelok - Piatok
10,00 - 15:30 hod.

Riaditeľ: Ing. Ladislav Kmeť
Tel. riaditeľ:

Konzultant: PhDr. Vladimíra Matušíková
Tel. konzultant:

Rok založenia: 1993

IČO: 91372484

Informačné centrum mladých v Topoľčanoch je od svojho vzniku v roku 1993 občianske združenie. V meste Topoľčany a jeho okrese sme jedinou organizáciou, ktorej víziou je podporovať mladých ľudí, poskytovať informačnú a poradenskú činnosť. ICM pracuje s mladými ľuďmi vo veku 15-30 rokov, najmä na báze dobrovoľníctva. Sme otvoreným, apolitickým občianskym združením, ktorého hlavnými cieľmi sú poskytovanie informácií a poradenstva pre všetkých mladých ľudí bez diskriminujúceho prístupu. Hlavným cieľom činnosti ICM je podporovať, rozvíjať a poskytovať informačné a poradenské služby v rôznych oblastiach života mladých ľudí, bez rozdielu pohlavia, veku, vierovyznania, vzdelania, sociálneho a kultúrneho postavenia či názorovej alebo sexuálnej orientácie. ICM Topoľčany je členom Združenia informačných a poradenských centier mladých v SR, jeho strešnej organizácie. Motivujeme mladých dobrovoľníkov a dávame im priestor na realizáciu vlastných aktivít a projektov. Pod záštitou nášho ICM funguje aj študentská rada ŠTUR zložená zo žiakov stredných škôl v okrese Topoľčany. Účastníci našich aktivít sú prevažne mladí ľudia vo veku od 15 do 30 rokov, študenti stredných a vysokých škôl, nezamestnaní mladí ľudia, mladí ľudia zo sociálne slabších rodín, rizikové skupiny mladých ľudí.


Hlavná stránka

Facebook

Facebook