Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing listOddychuj a spoznávaj

Obrazok kategorie Zaujímavé organizácie

Nové číslo časopisu ZOOMm – Fundraising

Oddychuj a spoznávaj | Utorok, 12. Október 2010

obrazok Nové číslo časopisu nájdete vždy na stránke http://www.mladez.sk/zoom, to najnovšie o Fundraisingu si môžete stiahnuť na tomto linku (pdf, 2,5 MB)

Editorial

Pre mňa osobne má financovanie v organizáciách dve podoby: jedna je tvorivá, do ktorej sa zapájam rád – vymýšľanie projektov a možností získavania financií; druhá, tá praktickejšia, ktorá mi veľmi nevonia – samotné získavanie financií a boj s neprehľadnými tabuľkami, kde položky príjmy a výdaje musia sedieť v riadkoch aj stĺpcoch. A hoci to na prvý pohľad tak vyzerať nemusí, získavanie financií môže byť vysoko adrenalínovým športom. Možno ste sami zažili situácie, keď ste stáli pred rozhodnutím, či sa ešte o niečo pokúsite, napríklad požiadate o grant, oslovíte posledného možného sponzora na zozname alebo ukončíte projekt, zavriete kanceláriu a budete fungovať na čisto dobrovoľníckej báze.

Získavanie financií pre aktivity neziskového sektora nie je ľahké. Myslím si však, že jestvujú možnosti, ktoré sme na Slovensku ešte nevyskúšali, neobjavili alebo nedostatočne využili ich potenciál. Tejto oblasti sa venuje prvá časť odborného obsahu časopisu. Peter Guštafík predstavuje širokú paletu možných fundraisingových aktivít a potrebu profesionalizácie získavania finančných zdrojov pre organizácie, ako aj prínosy pracovnej pozície fundraisor a bariéry spojené s jej vytvorením a vykonávaním. Zuzana Polačková rozoberá spoluprácu neziskového sektora so ziskovým – po predstavení širších súvislostí, ktoré nám poskytnú pevnú pôdu pod nohami pri ďalšom porozumení tejto problematiky sa ako najpálčivejšia ukazuje potreba zladiť rozličné komunikačné a manažérske stratégie týchto dvoch sektorov, ktoré môžu mať spoločný cieľ. Peter Mészáros približuje možnosti samofinancujúcich a podnikateľských aktivít detských a mládežníckych organizácií, kde strategický plán rozvoja organizácie dopĺňa plán podnikateľský. A keďže ide u nás o asi najmenej využívaný spôsob získavania financií, nemala by chýbať ani veľká dávka odvahy.

Druhá časť odbornej časti časopisu sa venuje azda najviac využívanému spôsobu získavania finančných zdrojov – uchádzanie sa o finančnú podporu v grantových výzvach a manažovaniu financií po udelení grantu. Aká je úroveň žiadostí o grant, aké sú najčastejšie chyby a kde sa skrýva nevyužitý potenciál, sme sa spýtali tých najpovolanejších – samotných poskytovateľov grantov. Na naše otázky odpovedali zástupkyne štyroch subjektov, ktoré v súčasnosti v najväčšej miere podporujú aktivity detí a mládeže. Sú nimi Nadácia pre deti Slovenska, Nadácia Intenda, Nadácia SPP a Iuventa – oddelenie programu finančnej podpory MŠ SR ADAM. O svoje skúsenosti s manažovaním financií v rámci zapojenia sa do medzinárodných projektov sa s nami podelila organizácia eRko. Organizácia Úsmev ako dar zas priblížila svoje skúsenosti s organizovaním verejnej zbierky. Odbornú časť časopisu uzatvárajú informácie o pripravovaných zmenách v asignácii 2 % dane z príjmov fyzických a právnických osôb a odkazy na internetové stránky nadácií poskytujúcich granty na Slovensku.

Keďže fundraising nie je téma, v ktorej sa cítim úplne doma, mal som pri príprave tohto čísla obavu, čím ho naplniť. Myslím si však, že spolu s jednotlivými autormi sa nám podarilo vytvoriť pestrú mozaiku informácií, ktoré – verím – budú nielen inšpiráciou, ale aj praktickou pomôckou pri rozvoji vašich organizácií v oblasti fundraisingu.

Peter Lenčo
peter.lenco@mladez.skZdroj:

http://www.mladez.sk/zoom/wp-content/uploads/2010/10/ZOOM_2_2010_Fundraising.pdf
pošli na vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk

Komentár (0)         Trvalý odkaz         Odporučiť emailom     Verzia pre tlačFacebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.skovce.sk

zodpovedne.sk