Vzdelávanie

Radicalization of Youth!? Causes and Prevention

Vzdelávanie | Streda, 16. Január 2019

UVENTA – Slovenský inštitút mládeže vás pozýva na medzinárodnú konferenciu pre výskum, prácu s mládežou a mládežnícku politiku!
Narastajúce sympatie mladých ľudí k radikálnym skupinám, ako aj obťažujúce prejavy netolerancie v online priestore sú čoraz znepokojujúcejšie, obzvlášť ak ich vnímame v kontexte politického diskurzu o migrácii, sociálnych právach či rodovej rovnosti. Zároveň môžeme sledovať čoraz otvorenejšie spochybňovanie hodnôt ľudských práv, tolerancie a demokracie a to nielen mladými ľuďmi, ale naprieč spoločnosťou a vrátane politických špičiek a autorít vo verejnom sektore.

Práci s mládežou sa často pripisuje úloha prevencie radikalizácie mladých ľudí a odborníci pracujúci v tejto oblasti sa už dlhodobo usilujú o pochopenie kľúčových faktorov a vhodných stratégií. Organizácia IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže sa preto rozhodla pripraviť konferenciu, na ktorej chceme dosiahnuť nasledovné ciele:
• predstaviť a diskutovať o najnovších výsledkoch výskumu v problematike radikalizácie, násilného extrémizmu a hodnôt mladých ľudí,
• podeliť sa o skúsenosti z praxe – príklady dobrej praxe, ale aj problémy a výzvy, ktorým čelíme v každodennej práci s mládežou
• diskutovať o výzvach a stratégiách súčasnej politiky mládeže a vzdelávania
• poskytnúť spoločnú platformu pre odborníkov a odborníčky z oblasti výskumu, práce s mládežou a politiky pre spoločný dialóg a vytváranie vzájomných synergií

Konferencia je určená pre:
• výskumníkov a výskumníčky venujúci/e sa mladým, mládežníckej politike, neformálnemu a formálnemu vzdelávaniu,
• odborníkov a odborníčky na sociálnu politiku, bezpečnostnú politiku a ďalšie oblasti relevantné pre analýzu radikalizácie,
• všetky profesie pracujúce s mladými ľuďmi,
• odborníkov a odborníčky z oblasti tvorby politík a verejných inštitúcií z relevantných sektorov,
• mimovládne organizácie aktívne v mládežníckom sektore, prevencii radikalizácie a násilného extrémizmu, vzdelávaní k ľudským právam a vzdelávaní pre demokratické občianstvo.

Na konferenciu sa môžete prihlásiť cez portál SALTO-YOUTH: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/international-conference-radicalization-of-youth-causes-and-prevention.7737/

Termín prihlášok: 27. januára 2019

Vyber si svoje Informačné centrum mladých