Vzdelávanie

Rozvoj soft-skills v práci s mládežou

Vzdelávanie | Utorok, 12. Február 2019

Rôzne pracovné pozície v spoločnosti kladú rôzne požiadavky na schopnosti ľudí, a tým aj na príslušnú kombináciu mäkkých zručností.
Niektoré životné situácie si vyžadujú vysokú úroveň schopností viesť ľudí, delegovať pracovné úlohy či zvládať životné situácie pod tlakom.
Ak ťa téma zaujala a vieš ju využiť v praxi, toto školenie je určené pre teba. Školenie organizuje Iuventa - Slovenský inštitút mládeže.
Dátum: 8 – 10.3.2019
Miesto: Poprad/Tatry
Účasť na školení je limitovaná na 20 vybraných účastníkov. Školenie je bezplatné, účastník si hradí iba cestovné výdavky. Organizátor vyžaduje, aby účastník sa zúčastnil celého školenia.
Prihláste sa CEZ FORMULÁR.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých