Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing list



O školách a vzdelávaní

Obrazok kategorie Neformálne vzdelávanie

Jazykové kurzy Rady Európy 2009

O školách a vzdelávaní | Pondelok, 27. Apríl 2009

obrazok Už od roku 1966 Rada Európy prináša mladým ľuďom aktívnym v detských a mládežníckych organizáciách možnosť zúčastniť sa na letnom jazykovom kurze. Tento rok, ktorý je zameraný na podporu interkultúrneho dialógu, sa budú konať 3 separátne kurzy v Arabčine, Ruštine a Turečtine.

Interkultúrne schopnosti a ovládanie cudzích jazykov sú pokladané za nevyhnutné predpoklady pre mobilitu mládeže, rozvoj medzinárodných aktivít a zvýšenú participáciu mladých ľudí, ktoré sú jedny z kľúčových priorít Odboru mládeže a športu Rady Európy. Tento rok sa nestretnú len účastníci z rôznych Európskych krajín ale rovnako budú zapojení aj mladí ľudia z hosťujúcich krajín, čím sa podporí každodenné vytváranie interkultúrnych sietí . Zahraniční účastníci sa budú zdokonaľovať v jazykových schopnostiach domácej krajiny (Ruska, Turecka a Maroka), a domáci si budú zas zlepšovať Angličtinu.

Kurz okrem samotnej výučby jazyka zahŕňa interkultúrne učenie a spoznanie európskej mládežníckej práce. Úspešnosť jazykového kurzu však závisí najmä od iniciatívy a ochoty účastníka učiť sa. Zámerom kurzov je umožniť členom mládežníckych organizácií byť aktívnejšími na medzinárodnej úrovni pomocou rozvoja ich jazykových a komunikačných zručností v kontexte európskej mládežníckej práce. Viac informácií sa dozviete v prílohe.

1. Jazykové kurzy na leto 2009

(dátumy zahŕňajú príchod a odchod účastníkov)

Arabčina: Rabat, Moroko, 18.júl - 7.august 2009

Ruština: Moskva, Rusko, 21.jún – 12.júl 2009

Turečtina: Istambul (2týždne) a Trabzon (1 týžden), Turecko, 12.júl – 2.august 2009

2. Kto sa môže prihlásiť?

Kandidát /-ka by mal /-a spĺňať nasledovné požiadavky:
Kto sa môže prihlásiť?Vek medzi 18 – 30 rokov.
Byť aktívna /-y v oblasti mládežníckej práce.
Byť schopná /-ý viesť aspoň jednoduchú konverzáciu v jazyku ktorý sa bude na kurze vyučovať (úplní začiatočníci by boli stratení a zase veľmi pokročilí by sa nudili)
Ovládať Anglický jazyk na dostačujúcej úrovni, keďže časti kurzu sa budú konať po anglicky
Zaujímať sa o interkultúrnu dimenziu tohto kurzu
Mať jasne stanovenú potrebu zlepšiť sa v jednom z ponúkaných jazykov
Byť dobre informovaný o svojej domovskej organizácii, ale tiež aj o vysielajúcej organizácii (účastník musí byť schopní predstaviť organizáciu a jej aktivity ostatným účastníkom).
Byť vysoko motivovaný vyťažiť z kurzu čo najviac prostredníctvom účasti na všetkých aktivitách a podieľať sa na rozvoji programu a skupiny.

3. Proces podania prihlášky a výberu

Záujemcovia pošlú vyplnenú prihlášku na zahranicie@rms.mladez.sk

Kurz Arabčiny (19.07.- 06.08.)

20.05. Uzávierky prihlášok
01.06. RMS oznámi ktorých účastníkov odporučila na účasť na kurze
12.06. Rada Európy informuje uchádzačov o ich statuse (akceptovaný alebo na čakacej listine)
19.06. Akceptovaní uchádzači musia Rade Európy potvrdiť ich účasť na kurze

Kurz Ruštiny (22.06.- 11.08.)
13.05. Uzávierky prihlášok
18.05. RMS oznámi ktorých účastníkov odporučila na účasť na kurze
27.05. Rada Európy informuje uchádzačov o ich statuse (akceptovaný alebo na čakacej listine)
03.06. Akceptovaní uchádzači musia Rade Európy potvrdiť ich účasť na kurze

Kurz Turečtiny
20.05. Uzávierky prihlášok
25.05. RMS oznámi ktorých účastníkov odporučila na účasť na kurze
08.06. Rada Európy informuje uchádzačov o ich statuse (akceptovaný alebo na čakacej listine)
15.06. Akceptovaní uchádzači musia Rade Európy potvrdiť ich účasť na kurze

4. Technické informácie

Vybratí účastníci zaplatia Rade mládeže Slovenska zálohu vo výške 50 EUR do piatich dní po tom ako boli odporučení na účasť na kurze. Záloha slúži na zabezpečenie vážneho záujmu zúčastniť sa na jazykovom kurze a zotrvanie na ňom po celý čas. Po absolvovaní kurzu a zaslaní záverečnej správy z kurzu bude poplatok v plnej miere vrátený účastníkovi. V prípade neúčasti na jazykovom kurze alebo stiahnutí prihlášky vopred z podložených dôvodov, napr. vážne rodinné alebo zdravotné dôvody, bude záloha taktiež vrátená. V ostatných prípadoch prepadne v prospech RMS.

Ubytovanie, strava a školné sú hradené Radou Európy. Účastníci si hradia cestovné do a z miesta konania kurzu. Tí, ktorí sa už v minulosti zúčastnili jazykového kurzu Rady Európy, si nemôžu opäť podať prihlášku. Každý kandidát svojou prihláškou potvrdzuje ochotu zúčastniť sa celého kurzu, bez prerušenia! Viac informácií o kurzoch a prihlášky nájdete v prílohe v angličtine. V prípade potreby akýchkoľvek informácií ma môžete kontaktovať (zahranicie@rms.mladez.sk, 0905 426 026)

CoE_LanguageCourses2009.doc

Ivana Ondrušová, administrátorka zahraničných vecí



Zdroj:

http://www.mladez.sk/buxus/generate_page.php?page_id=115797




pošli na vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk

Komentár (5)         Trvalý odkaz         Odporučiť emailom     Verzia pre tlač



Facebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.sk



ovce.sk

zodpovedne.sk