Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing listO školách a vzdelávaní

Obrazok kategorie V zahraničí

Štipendiá, finančné príspevky a dotácie

O školách a vzdelávaní | Štvrtok, 11. Október 2007

Aj v dnešnej dobe, keď majú mladí ľudia možnosť kvalitne študovať doma i v zahraničí, často vzniká problém, či si toto štúdium budú môcť dovoliť. Poplatky za školné a všetky ostatné náklady na štúdium, ubytovanie, cestovanie a mnoho iných vecí sa šplhajú do vysokých súm. No aj v tomto prípade jestvuje riešenie. Treba len vedieť a chcieť.

Štipendium je vlastne nevratná finančná výpomoc, ktorú možno získať viacerými spôsobmi. Základnou podmienkou je ale v každom prípade veľmi dobrý študijný prospech.

Finančné príspevky a dotácie sa týkajú tých žiakov predškolského a školského zariadenia, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi, prípadne ich príjem určeným spôsobom nepresahuje istú čiastku, životné minimum, alebo percentá z neho.

Štipendium možno získať v rámci všetkých stupňov vzdelávania, teda na základnej, strednej aj vysokej škole. Dokonca je možné získať dotáciu v prípade hmotnej núdze už počas predškolskej dochádzky.

Poznáme niekoľko druhov štipendií :

- Sociálne, kedy študent musí rôznymi potvrdeniami preukázať, že príjem v rodine nepresahuje určitú čiastku a zároveň je výška štipendia závislá na jeho prospechu za minulý školský rok, alebo semester

- Motivačné, ktoré je:

- prospechové : závislé na dosiahnutí výnimočných študijných výsledkov,

- mimoriadne : študent ho získava na základe výnimočnej vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti, prípadne za dosahovanie vynikajúcich študijných výsledkov, podmienky si určuje príslušná katedra alebo fakulta

- Pre znevýhodnených, toto je štipendium pre ťažko telesne postihnytých študentov stredných a vysokých škôl, aby mali možnosť študovať odbor, ktorý si vybrali a integrovať sa medzi zdravých rovesníkov

- Iné, špeciálne štipendiá, sú prideľované napr. zahraničným študentom vládou SR, študentom, ktorí sa chystajú na študijný pobyt do zahraničia, sú poskytované rôznymi nadáciami počas všetkých stupňov štúdia za dobré študijné výsledky, na podporu vedeckej, umeleckej a inej činnosti

Tieto štipendiá sa môžu týkať napr.:

o bilaterálnych dohôd s inými krajinami a zahraničnými vládami

o ponuky študijnej stáže, pobytu, seminárov a podobne, v zahraničí

o študentských výmenných pobytov

o založenia nadačného fondu na podporu študentov

o a iné

Štipendiá sa tiež dajú rozdeliť podľa jednotlivých odborov :
- ekonomika, manažment
- medzinárodné vzťahy
- právo
- medicína
- veterina
- poľnohospodárstvo
- prírodné vedy
- spoločenské vedy
- humanitné vedy
- technické vedy
- umenie

Rovnako je možné orientovať sa medzi štipendiami podľa cieľovej krajiny, kde chcete pobyt, štúdium, kurz, seminár a podobne absolvovať.

O tom, ako môžete všetky tieto spôsoby finančnej výpomoci získať sa informujte vo vašej škole, prípadne na :
http://www.saia.sk
http://www.minedu.sk
http://www.modernaskola.sk

info@icm.sk
Infolinka 18 555Zdroj:

ZIPCeM, 2007
pošli na vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk

Komentár (0)         Trvalý odkaz         Odporučiť emailom     Verzia pre tlačFacebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.skovce.sk

zodpovedne.sk