Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing listO školách a vzdelávaní

Obrazok kategorie Neformálne vzdelávanie

Typy jazykových kurzov

O školách a vzdelávaní | Piatok, 08. Október 2010

Všeobecné jazykové kurzy, miniskupiny a tzv. executive kurzy, individuálna výučba v domove učiteľa, kurzy zamerané na odborný jazyk. Akými rôznymi spôsobmi sa môžete zdokonaliť v cudzom jazyku? Čítajte viac.

Všeobecné jazykové kurzy

Všeobecné jazykové kurzy sa na väčšine škôl vyučujú na všetkých pokročilostných stupňoch. Nástupné termíny sú každý alebo každý druhý pondelok počas celého roka, pre začiatočníkov zvyčajne raz za mesiac. Kurzy sa zameriavajú na zdokonaľovanie všetkých štyroch kompetencií: čítanie, písomný prejav, porozumenie hovorenému textu a ústny prejav.

Miniskupiny a tzv. Executive kurzy

Kurzy vyučované v malých skupinách s 5 až 8 účastníkmi sú vhodné najmä pre ľudí, ktorí využívajú cudzí jazyk pri výkone povolania. Intenzívnejšia výučba (zvyčajne 25 až 30 hodín týždenne) v malej skupine zaručuje rýchlejší pokrok v jazyku. Obsahovo sú tieto kurzy buď všeobecného zamerania, alebo sú špeciálne navrhnuté pre klientov zastávajúcich manažérske pozície (Executive), ktorí potrebujú efektívne komunikovať na vysokej úrovni. Executive kurzy prebiehajú v špeciálne vyhradených priestoroch, ktoré imitujú pracovné prostredie klientov a majú vybavenie vyššieho štandardu. Zvyčajne je k dispozícii aj denná tlač a občerstvenie.

Individuálna výučba v domove učiteľa

Je to najúčinnejší typ kurzu, pri ktorom účastník trávi väčšinu dňa s vyučujúcim, u ktorého je zároveň aj ubytovaný. Na výučbu, ktorá je v plnej miere prispôsobená požiadavkám klienta, nadväzuje neformálna komunikácia pri rôznych aktivitách počas celého dňa. Učiteľ sa pre každého vyberá individuálne s prihliadnutím na jeho jazykové potreby, profesiové zameranie, záujmy a preferencie. Učitelia majú kvalifi káciu nielen vo výučbe jazyka, ale aj prax a/alebo vzdelanie v ďalšom odbore. Referencie na tento typ kurzu sú vynikajúce. Výučba v domove učiteľa je vhodná pre ľudí všetkých vekových kategórií.

Kurzy zamerané na odborný jazyk

Po dosiahnutí aspoň stredne pokročilej úrovne je možné absolvovať jazykový kurz zameraný na určitý odbor. Najväčší záujem je o jazyk obchodný a právnický. Zahraničné školy ponúkajú celý rad ďalších špecializácií, ako jazykové kurzy zamerané na medicínu, umenie, financie či letectvo. V niektorých krajinách je možné absolvovať kurzy špecifi cké pre danú krajinu, napr. kurz angličtiny s golfom vo Veľkej Británii, kurz taliančiny a umenia v Taliansku, alebo kurz francúzštiny a gastronómie vo Francúzsku.

Príprava na medzinárodné jazykové skúšky

Zaujemcovia o získanie medzinárodne uznávanej jazykovej kvalifi kácie môžu absolvovať špeciálne prípravné kurzy na medzinárodné jazykové skúšky. Kurzy trvajú zvyčajne 10 až 14 týždňov, s nástupnými termínmi 3– až 4–krát do roka. Skúšky je možné absolvovať na rôznych stupňoch. Vstupné znalosti sa vyžadujú aspoň na mierne pokročilej úrovni.

Prázdninové kurzy pre deti a mládež

Kurzy sú určené pre vekovú skupinu 8 až 13 a 14 až 20 rokov. Výučba je prispôsobená veku účastníkov a je doplnená programom aktivít na voľný čas a výletmi. Pre mladšie deti, ako aj pre tie, ktoré sa na jazykovom kurze v zahraničí zúčastňujú prvýkrát, odporúčame vybrať skupinový pobyt so slovenským sprievodcom. Obľúbené sú dovolenkové destinácie ako napr. Malta, prímorské lokality, ako aj väčšie mestá, ktoré ponúkajú dobré podmienky na spoznávanie a aktívne využitie voľného času. Pre náročnejších sú v ponuke kurzy organizované napríklad v britských elitných internátnych školách.

Akademický rok/polrok

Sú to dlhodobé jazykové kurzy pre mladých ľudí, ktorí chcú stráviť rok v zahraničí štúdiom a cestovaním. Kurzy umožňujú vybrať si určité zameranie, ako aj prípravu na medzinárodné jazykové skúšky. Nástupné termíny sú zvyčajne v septembri a januári.

Ktoré jazyky sa môžete učiť a kde?
Angličtina: Veľká Británia, Írsko, Kanada, USA, Austrália, Nový Zéland, Juhoafrická republika, Malta, Cyprus
Nemčina: Nemecko, Rakúsko
Francúzština: Francúzsko, Kanada, Švajčiarsko, Belgicko
Španielčina: Španielsko, Južná Amerika
Ostatné jazyky sa treba učiť v krajine, kde sa nimi hovorí.

ZDROJ: INTERSTUDYZdroj:

http://profesia.pravda.sk/typy-jazykovych-kurzov-0wu-/sk-prstud.asp?c=A100826_123305_sk-prstud_p01

Externé odkazy:

http://www.interstudy.sk
pošli na vybrali.sme.sk Pošli do vybrali.sme.sk

Komentár (0)         Trvalý odkaz         Odporučiť emailom     Verzia pre tlačFacebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.skovce.sk

zodpovedne.sk