Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Empower – No uznaj! Konferencia o prínosoch neformálneho vzdelávania nielen pre mladých ľudí

19.12.2019

Rok 2019 a jeho adventný čas sme strávili na konferencii Empower – No uznaj!, organizovanej organizáciou Iuventa – Slovenský inštitút mládeže, ktorá boola venovaná neformálnemu vzdelávaniu a jeho prínosom. Cez predstavenie neformálneho vzdelávania ako takého, cez príklady dobrej praxe až po oživenie Deklarácie o uznávaní neformálneho vzdelávania sa konferencia niesla v príjemnej atmosfére, ako to už v „neformálku“ býva.
ZIPCeM sa práci s mládežou venuje už viac, ako 25 rokov a svoje aktivity organizuje po celom Slovensku. Sami máme s neformálnym vzdelávaním dobré skúsenosti a podporujeme ho, kde sa dá.

Na konferencii sme sa dozvedeli o zaujímavých projektoch, inšpiratívnych vzdelávacích programoch ako I AMbitious, Erasmus+, mali sme možnosť stretnúť zamestnávateľov, ktorí podporujú prínos neformálneho vzdelávania.

Súčasťou konferencie bolo aj oceňovanie prínosov v troch kategóriách, v ktorých sa na najvyšších priečkach umiestnili nasledovné subjekty:
- Zamestnávateľ podporujúci neformálne vzdelávanie v práci s mládežou – Nestlé Slovensko s.r.o.
- Subjekt poskytujúci najprínosnejšie neformálne vzdelávanie – OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže
- Projekt medzisektorovej spolupráce s uplatnením prístupov neformálneho vzdelávania – Projekt PlaNET SOEN od Agentúry pre rozvoj Gemera.

Na záver sme sa vrátili k Deklarácii o uznávaní neformálneho vzdelávania. Tento dokument uzrel svetlo sveta už v roku 2013, kedy ho podpísalo viac ako 100 subjektov, ktoré sa rôznym spôsobom venujú mladým ľuďom a záleží im na rozvoji ich potenciálu. Medzi nimi aj ZIPCeM a niektoré Informačné centrá mladých. Na konferencii Empower sa k nim pripojilo ďalších 25 signatárov.

Pre ZIPCeM to bola zároveň opäť príležitosť stretnúť ďalších ľudí našej krvnej skupiny a v príjemnej predvianočnej atmosfére si vymeniť skúsenosti a naplánovať spoločné aktivity. Ďakujeme organizácii IUVENTA – Slovenský inštitút mádeže za pozvanie a tešíme sa na podobné podujatia aj v budúcnosti.

Viac informácií o Deklarácii a sammotnom podujatí na stránke Iuventy:
https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/na-konferencii-empower-no-uznaj-sa-ocenovali-ukazkove-projekty-a-akteri-neformalneho-vzdelavani.alej?ind=

obrazok

Späť na novinky

Sme k tebe bližšie

Hľadaj náš profil na sociálnych sieťach