Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Európska kampaň proti obchodovaniu s ľuďmi „Dve malé dievčatá“ už aj na Slovensku

27.11.2014

Na Britskej ambasáde v Bratislave bola 20.11.2014 oficiálne spustená európska kampaň „Dve malé dievčatá“, ktorá je zameraná na prevenciu v obchodovaní s ľuďmi. Táto ilegálna činnosť sa totiž stáva stále väčším fenoménom dnešnej doby, a žiaľ, má stúpajúci charakter. Do kampane sa zapája aj Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM) v rámci svojej preventívnej činnosti, ktorej sa venuje pri práci s mladými ľuďmi.

Kampaň, do ktorej sa doteraz zapojilo už 16 európskych krajín, na Slovensku zastrešuje Slovenská katolícka charita s podporou partnerov, ktorými sú Britská ambasáda na Slovensku, Ministerstvo vnútra SR, Člověk v tísni – pobočka Slovensko, ZIPCeM a Rómske mediálne centrum.

Zahájenia kampane sa zúčastnil a ochotne ju podporil aj britský veľvyslanec AndrewGarth, prítomným predstavil kampaň generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Radovan Gumulák a nové poznatky z oblasti prevencie a boja proti modernému otroctvuprezentoval riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin.

Jej cieľom je informovať mladých ľudí a širokú verejnosť o hrozbe závažného a rastúceho fenoménu moderného otroctva a podnietiť ľudí k väčšej ostražitosti a citlivosti na to, čo sa okolo nás deje.

Hlavným prvkom kampane je trojminútový film „Dve malé dievčatá“, ktorý bol preložený do slovenčiny a rómčiny. Je nástrojom, ktorý môžu pri svojej práci využívať pedagógovia, terénni sociálni pracovníci, či pracovni s mládežou, ktorí sa rozhodnú do kampane zapojiť. Budú mať tiež k dispozícii príručku, ako v tejto citlivej problematike s deťmi a mladými ľuďmi pracovať, aby boli aktivity efektívne.

Pre zapojenie sa budú oslovené základné a stredné školy v rámci celej SR, občianske združenia pracujúce s mládežou a znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, a veríme, že sieť zapojených subjektov sa bude postupne rozširovať.

Pre viac informácií navštívte stránku http://www.obchodsludmi.sk/dvemaledievcata , kde nájdete potrebné informácie, materiály na stiahnutie a samozrejme, v prípade potreby aj kontakty na pracovníkov, ktorí sa v kampani „Dve malé dievčatá“ angažujú.

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach