Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Informačné centrá mladých menia logo! Dobré informácie zostávajú.

04.04.2020

Prvé Informačné centrá mladých začali vznikať v 90-tych rokoch 20. storočia. Okrem hraníc sa otvorili dvere k množstvu informácií. Od možností, ako vycestovať – za prácou, vzdelávaním, cez brigády na Slovensku až po veľký „boom“ s dovtedy tabuizovanými témami z oblasti zdravia alebo ochrany ľudských práv. A mnoho ďalších. Ciest, ako sa k nim dostať, bolo však nepomerne menej, ako dnes. Internet bol v plienkach, inštitúcie nestíhali reagovať na všetky podnety.

A tak ICMká vyhľadávali informácie naprieč Európou a ešte ďalej. Overovali ich dôveryhodnosť, komunikovali s partnermi v mnohých krajinách, organizovali prvé mládežnícke výmeny a pomáhali s vybavením práce v zahraničí. Zároveň hľadali všemožné spôsoby, ako svoje služby dostať k mladým ešte bližšie.

Všetky tieto organizácie spája rovnaké logo, spôsob práce, a jednotnosť v poskytovaní služieb. Naše služby postupne prispôsobujeme meniacim sa trendom a teraz sa mení aj logo ICM. Rovnaký dizajn, ako logo strešnej organizácie pre ICM, Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR, poukazuje na prepojenie a integritu siete ICM. V oboch dominuje výrazné „i“, ako symbol hlavnej činnosti, poskytovania informácií pre mladých. Okrem všeobecného loga ICM má každé ICMko svoje špecifické; jeho súčasťou je aj názov mesta, prípadne organizácie, ktorá informačné služby pre mladých poskytuje. Nové logo bude postupne nahrádzať to pôvodné na všetkých online aj offline nosičoch.

Technológie sa vyvíjajú, internet dnes nosíme so sebou vo vrecku, môže sa zdať, že služby ICMiek sú zbytočné. V pretlaku, často až neprehľadnej zmesi informácií však stále vieme poskytnúť tie dôveryhodné. Odporučiť reálne riešenia, pomôcť pri výbere odborníkov, ale aj škôl, či zamestnania. A vyvíjame sa aj my. Dnes hľadáme iné cesty k mladým ľuďom, sústreďujeme sa na podporu kritického myslenia, občiansku zodpovednosť a výchovu k tolerancii. ICMká vo svojom meste pracujú s dobrovoľníkmi, organizujú akcie pre mladých, vzdelávajú, ich poslanie sa nemení. A nemenia sa ani mladí, mení sa len doba, v ktorej žijú.

Zmena loga je zmena vo vizuálnej identite organizácií, no meníme, rozvíjame a špecifikujeme aj našu činnosť a aktivity. V tomto období, keď sa vlastne inak, ako online komunikovať nedá, snažíme sa zistiť, aké médiá, či aké informácie mladým ľuďom najviac pomáhajú a na tom stavať našu pomoc. Viac informácií o jednotlivých ICMkách je možné nájsť na http://www.icm.sk.

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Macaláková, koordinátorka aktivít ZIPCeM
e-mail: , tel: +421 911 183 383

obrazok

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach