Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Lingvo.info - jazyky ako na dlani

22.12.2014

V projekte lingvo.info sa zjednotili snahy lingvistov z celej Európy, ktorí vytvorili pre všetkých záujemcov rozmanitý a inovatívny jazykový nástroj. Bezplatná webstránka je dostupná až v 20 jazykoch a príťažlivou formou informuje o 28 jazykoch v Európe. Medzi deviatimi partnerami je aj Edukácia@Internet z Partizánskeho či Jazykovedný ústav Ľ. Štúra.

Jednou z najdôležitejších charakteristík webstránky lingvo.info je podľa tvorcov projektu jej dostupnosť v rôznych národných jazykoch EÚ, čím prispieva k riešeniu problému nedostatočného informovania o menej rozšírených európskych jazykoch na internete. „Takéto jazyky majú v EÚ značnú nevýhodu oproti rozšíreným jazykom. Informácií o malých jazykoch je na internete omnoho menej, nehovoriac o mnohojazyčných materiáloch. Ak by napríklad Slovák prejavil záujem o litovčinu, na vyhľadávanie informácií radšej použije angličtinu. A práve tento problém sa lingvo.info snaží riešiť,“ vysvetľuje Peter Baláž, koordinátor OZ Edukácia@Internet. Maja Tišljar, koordinátorka projektu lingvo.info, ho dopĺňa: „Projektom chceme prispieť k zachovaniu európskej jazykovej rôznorodosti a ukázať predovšetkým mladým Európanom, že jazyky nemajú len komunikačnú funkciu, ale že sú skutočne fascinujúce, zábavné a hodné ochraňovania.“
Projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie v rámci Programu celoživotného vzdelávania.

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach