Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Naše aktivity: Diskusné stretnutia “Vyjadri sa!”

02.05.2018

A opäť sme realizovali diskusné stretnutia pod názvom "Vyjadri sa!", s rovnakým konceptom a predsa iné, pretože v rokoch 2017 a 2018 je už na Slovensku toľko uvedomelých mladých ľudí, že oni sami nás oslovovali so zájmom o tieto aktivity v ich meste. Ich cieľom bolo dať o sebe vedieť tvorcom politík, v neformálnej atmosfére s nimi nadviazať komunikáciu a spoluprácu. A musíme uznať, že sa im to podarilo.

Miesta a termíny konania: Banská Bystrica, 15. – 16.6.2017, Myjava, 28. – 29.9.2017, Kysucké Nové Mesto, 10. – 11. 10. 2017, Nitra, 26. – 27. 10.2017, Svidník, 21. – 22. 2.2018, Čadca, 5. – 6. 2. 2018

Naším zámerom bolo diskusné stretnutia ponúknuť ako možnosť nadviazať dialóg medzi mladými ľuďmi v meste a tvorcami politík. Hodnotíme to ako veľmi úspešné, naozaj sme realizovali diskusné stretnutia tak, že nás oslovili mladí ľudia a to buď prostredníctvom našich ambasádorov, alebo na základe informácií zo sociálnych sietí alebo webových stránok.
Vo všetkých prípadoch si mladí ľudia v meste zorganizovali takmer celé stretnutie sami; zabezpečili priestory, pozvali mladých ľudí a niektorých tvorcov politík. My sme postupovali tak, ako pri každom stretnutí, oficiálne sme oslovili všetky cieľové skupiny, čím sme získali aj niektorých tvorcov politík, ku ktorým mladí ľudia nemali prístup.
Zo stretnutí bolo naozaj cítiť, že sa jedná o aktívnych mladých ľudí, ktorí vedia, čo chcú. Spoločným znakom týchto skupín bola ambícia založiť, prípadne oživiť mládežnícky parlament v meste a predstaviť iniciatívu mladých ľudí. Vo všetkých prípadoch sa stretnutie skončilo pozitívne a výstupmi boli zaujímavé iniciatívy mladých ľudí s ochotou pomôcť pri ich realizácii zo strany tvorcov politík.
Ideálnym príkladom dobrej praxe je Kysucké Nové Mesto, kde sa po diskusnom stretnutí rozbehla práca s mládežou neočakávaným spôsobom a takmer všetky projekty, ktoré účastníci navrhli, sa skutočne aj realizovali.
1. Vznikol mládežnícky parlament, jeho koordinátor je členom Komisie pre mládež v Kysuckom Novom Meste.
2. Mladí v meste dostali do užívania mestský priestor, ktorý si sami upravili ako klubovňu a pravidelne sa tam stretávajú na rôznych aktivitách.
3. Na návrh jedného z účastníkov sa revitalizujú turistické chodníky, ktoré spájajú malé obranné pevnosti v okolo mesta.
4. Pripravuje sa vodorovné dopravné značenie pre cyklotrasy v meste.

obrazok

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach