Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Naše aktivity: Dovzdelávanie ambasádorov štruktúrovaného dialógu…

02.04.2018

...v rámci projektu Participácia nie je cudzie slovo. Cieľom týchto aktivít je rozšíriť kompetencie ambasádorov štruktúrovaného dialógu. Témy vyberáme po dohode s nimi, smerujú však k tomu, aby bolo schopní s pomocou zorganizovať diskusné stretnutie na svojej škole, alebo v meste a vedeli vhodne komunikovať so zainteresovanými skupinami. Venujeme sa teda najmä jednotlivým krokom organizácie diskusného stretnutia: analýza stavu, oslovenie cieľových skupín, organizačné zabezpečenie (aby si vedeli poradiť aj s výberom priestorov, zabezpečenia techniky, pomôcok, komunikáciou s prevádzkovateľmi a podobne). Okrem toho vyberáme aj populárne témy, ako je autentická prezentácia, odbúranie stresu, poznanie osobnostných predpokladov pre jednotlivé oblasti života, tímová práca a tímové roly.

Túto aktivitu sme realizovali opakovane v nasledovných miestach a termínoch: Trnava, 16. 3. 2017, Nitra, 23.6.2017, Prievidza, 05.2017, Banská Bystrica, 17.10.2017, Žilina, 11.9.2017, Čadca, 22.11.2017, Svidník, 10.1.2018, Košice, 14.2.2018

Termín, tému a miesto konania dohadujeme osobne na aktivitách, prípadne prostredníctvom komunikácie v rámci uzavretej skupiny na FB pre ambasádorov ŠD.
Snažíme sa lokalizovať tieto aktivity regionálne, podľa počtu najviac záujemcov z danej oblasti.

obrazok

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach