Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

„Štartér“ pre nových ambasádorov projektu „Za jedno lano“

20.01.2015

Staňte sa súčasťou projektu “Za jedno lano – Mladí môžu meniť politiku” a príďte na prípravné stretnutie mladých ambásadorov “Štartér”, ktoré sa uskutoční v krásnej Banskej Bystrici, 23. – 25. januára 2015. Jeho cieľom je nájsť šikovných mladých ľudí, ktorí budú ďalej spolupracovať na organizovaní projektových aktivít, zúčastňovať sa diskusných stretnutí v rámci celej SR (v tomto polroku najmä v BB, TN, ZA a BA kraji), pomáhať pri tvorbe a inovácii nástrojov projektu (webová stránka, informačné a propagačné materiály a pod.), zúčastňovať sa plánovacích stretnutí Národnej pracovnej skupiny pre štruktúrovaný dialóg v SR, teambuldingových a plánovacích stretnutí spolu s ostatnými ambasádormi, a je tu tiež možnosť zastupovať Slovensko na Európskej konferencii pre mládež, ktorá sa koná každých 6 mesiacov v krajine predsedajúcej EÚ. A samozrejme, mnoho iných, zaujímavých vecí.Možno to znie strašidelne, ale je to naozaj zaujímavé.

Na Štartéri sa dozviete viac o samotnom projekte, mládežníckej politike, rozoberieme spolu postavenie mladých ľudí v spoločnosti, tí, ktorí ste sa s tým ešte nestretli, sa môžete naučiť, ako komunikovať v rámci mládežníckych aktivít s mladými ľuďmi, ako s dospelými a samozrejme – dozviete sa, čo náš projekt ďalej čaká a teda, čo čaká nás všetkých, čo na ňom budeme – a Vy s nami – participovať.

Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Macaláková

Akékoľvek ďalšie informácie získate na adrese , prípadne na telefónnom čísle 0911 183 383. 

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach