Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

SLUŽBY v nových šatách

10.07.2018

Koncom mája 2018, v priestoroch bratislavskej Iuventy, zasadal Riadiaci výbor pre program SLUŽBY 1, ktorý je jedným z Programov pre mládež MŠVVaŠ SR. Predsedal mu pán Ivan Hromada, riaditeľ Odboru mládeže, spolu s ďalšími pracovníkmi Iuventy, kompetentnými v oblasti podpory práce s mládežou a mládežníckych organizácií na Slovensku. Spolu so ZIPCeM sa stretnutia zúčastnili ďalšie mládežnícke organizácie, podporené z tohto dotačného programu, a to: ICM Prievidza, ICM Partizánske, ICM Topoľčany, ICM Banská Bystrica, ICM Martin, SYTEV, Mladiinfo Slovensko a Spoločnosť priateľov detí Li(e)nka. Účelom tohto stretnutia bolo nastaviť plán aktivít do konca roku 2018, ktoré budú v súlade s napĺňaním cieľov Stratégie pre mládež SR na roky 2014 - 2020. Aktivity sme naplánovali, no nakoľko sa ich podarí naplniť, vzhľadom krátky čas zostávajúci do konca projektového obdobia a neskorý termín, v ktorom boli organizáciám poskytnuté na tento účel finančné prostriedky, ukážu až záverečné správy.

Na jeseň roku 2017 sme sa aktívne podieľali na nastavovaní nových kritérií pre prácu s mládežou v rámci jednotlivých programov, ZIPCeM a ICMká sa venovali samozrejme SLUŽBÁM. Do nových programov sme sa snažili zahrnúť špecifiká našich organizácií, aby bolo hodnotené to, čomu sa skutočne celé roky venujeme, aby sme nemuseli vymýšľať umelo nové aktivity, len kvôli podpore z MŠVVaŠ SR. Väčšinu týchto kritérií sa do nových programov skutočne podarilo zapracovať. Aktivity sme však museli rozdeliť na nami voliteľné a povinné, teda zadané zo strany Odboru mládeže MŠVVaŠ SR. Aj tu sme sa snažili dosiahnuť konsenzus, hoci to občas vyzeralo ako vyjednávanie na bazáre.

Prvý rok a zároveň prvý krok v inovovaných Programoch pre mládež vnímame ako “zábeh” a toto nám bolo potvrdené aj zo strany Odboru mládeže a Odboru podpory programov pre mládež v Iuvente - Slovenskom inštitúte mládeže. Bude nutné dohodnúť sa na presných podmienkach, ako pri rozpočtovaní, tak pri nastavovaní aktivít na ďalšie projektové obdobie 2019, ideálne pri jesennom zasadaní Riadiaceho výboru.  Sme organizácie, ktoré na Slovensku pôsobia už desiatky rokov a ďakujeme za snahu zjednodušiť nám našu prácu. Ak sa však máme zapájať do tvorby štátnej politiky mládeže, ktorú koordinuje Odbor mládeže MŠVVaŠ SR, aj naďalej potrebujeme byť rovnocenným a akceptovaným partnerom pri vytváraní lepších podmienok.

Späť na novinky

Sme k tebe bližšie

Hľadaj náš profil na sociálnych sieťach