Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

V Banskej Bystrici sú mladí ľudia v dobrých rukách

05.12.2016

29.11.2016, Banská Bystrica / Na konci novembra sa v umením dýchajúcich priestoroch Záhrady – Centra nezávislej kultúry uskutočnilo stretnutie zástupcov mládežníckych organizácií zo stredného Slovenska, teda Banskobystrického a Žilinského kraja. Toto podujatie bolo súčasťou projektu „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“, ktorého hlavnými cieľmi je poskytnúť priestor pre vytváranie spolupráce a nových partnerstiev medzi organizáciami pracujúcimi s mládežou a zároveň hľadaním spoločného spôsobu propagácie neformálneho vzdelávania a jeho prínosu. No a aby sme na niečo prišli, pýtali sme sa tých najkompetentnejších, ľudí, ktorí s mladými ľuďmi pracujú denne a zároveň sú ich aktivity krásne rôznorodé. Projekt realizuje Združenie Informačných a poradenských centier mladých, ako jednu zo svojich aktivít pre podporu práce s mládežou. 

Padalo mnoho zaujímavých nápadov, respektíve, skôr potrieb odčítaných z praxe. Za silné stránky neformálneho vzdelávania považujú v Bystrici jeho dobrovoľnosť. Zároveň však pripúšťajú, že práve dobrovoľnosť môže byť pre neformálko aj ohrozením. Účastníci dostávajú štedrý priestor na vytváranie si postojov, individuálny prístup, rovnakosť príležitostí.. a mnoho iných. Čo však celkom nefunguje je práve chýbajúce oficiálne uznanie kompetencií získaných prostredníctvom neformálneho vzdelávania, pokrivkáva aj kvalitný monitoring dopadu kvality aktivít a bolo by potrebné sprehľadniť administratívu niektorých finančným dotačných programov, pretože občas býva, podľa slov bystrických pracovníkov s mládežou, až odradzujúca.

Za mnoho dobrých príkladov, ktoré títo šikovní ľudia pri svojej práci využívajú, spomeniem len pár: online nástroj na overovanie zručností, získaných neformálnym vzdelávaním „D-zručnosti pre zamestnanie“ a nasledovne možnosť získať osvedčenie o získaní zručností z UMB, od Centra dobrovoľníctva v BB, Mapu vzdelávacích príležitostí, ktorú vytvorili ambasádori Mladiinfo Slovensko, či vytváranie siete odborníkov pre poradenstvo v LGBTI oblasti po celom Slovensku organizáciou Sapling.
Hodiny ubiehali v príjemnej atmosfére a je skvelé, že môžeme všetkých týchto ľudí a ich činnosť už o pár dní predstaviť prostredníctvom online Mapy aktívnych mládežníckych organizácií. Tá ale dostane špeciálny priestor pre prezentáciu.

Ďakujeme zástupcom nasledovných organizácií: SAIA,n.o., regionálne pracovisko BB, ICM Banská Bystrica, Mladiinfo Slovensko, Centrum dobrovoľníctva, Klub Pathfinder, , Sapling, Qumb, a zástupcom z Katedry sociálnej práce na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Títo si našli čas a prišli, aby spoznali nových ľudí, s ktorými môžu pracovať. A podľa reakcií boli spokojní. A veria, že nabudúce vás v meste pod Urpínom, či v Žiline bude viac. Najefektívnejší z príkladov dobrej praxe sme totiž opäť overili v praxi – niet nad osobné stretnutia a neformálne diskusie.

Ďakujeme.

FOTOGALERIA, nech sa páči.

Lucia Macaláková,
Združenie Informačných a poradenských centier mladých

obrazok

Späť na novinky

Sme k tebe bližšie

Hľadaj náš profil na sociálnych sieťach