Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Vďaka Active citizen fund - Slovakia pracujeme na zlepšovaní našich služieb

17.07.2019

Od 1. júna 2019 sme oficiálne začali realizovať projekt Moderné informačné a poradenské služby pre mládež, s podporou Active citizen fund – Slovakia v téme Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti. Aktivity projektu sa zamerané najmä na definovanie potrieb rôznych našich cieľových skupín a ich napĺňanie.
Active Citizens Fund je súčasťou finančnej pomoci Islandu, Lichtenštajnska a Nórska 15 členským štátom Európskej únie. ACF na Slovensku spravuje Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti a Karpatskou nadáciou.

Hoci máme za sebou množstvo realizovaných projektov, prostriedky, ktoré sme prostredníctvom nich získali, boli určené prevažne na realizovanie aktivít, nie na posilnenie postavenia organizácií a stabilizácie personálneho obsadenia. Počas tohto obdobia sme nemali kapacitu venovať sa hlbšej analýze riadenia organizácie, i keď to dlhodobo vnímame ako dôležitú potrebu. Rovnako sme nemali prostriedky na zabezpečenie zvyšovania kompetencií pracovníkov členských organizácií tak, ako to bývalo v minulosti.

No napriek tomu sme si vďaka aktivitám a vytváraniu spolupráce vytvorili dobré meno na poli profesionálnej práce s mládežou.

Čo nás teda čaká? V skratke popísané – od analýzy stavu našej organizácií, cez mapovanie potrieb mladých ľudí v oblasti informácií, cez vzdelávanie, až po vytváranie partnerstiev a veríme, že aj získanie nových členov - veľa ťažkej, ale určite dobrej práce.

Výsledkom projektu bude minimálne dobrý základ pre moderné Informačné centrá mladých (ICM) a vytvorenie spolupráce medzi subjektmi verejného, súkromného a mimovládneho sektora v oblasti práce s mládežou. Na začiatku potrebujeme určiť priority v našej práci, pomenovať jej výnimočnosť a následne, venovať sa nastaveniu spoločnej stratégie a profesionalizáciou zástupcov ICM v dôležitých oblastiach.
Už od začiatku veľmi oceňujeme a ďakujeme za ústretový a príjemný spôsob komunikácie zo strany správcu ACF, Nadácie Ekopolis. Naše očakávania z dopadu projektu sa snažíme držať na uzde, spoliehame sa však na naše skúsenosti a výborné vzťahy v rámci siete našich členských organizácií. Je to pre nás výzva, ale veľmi pozitívna. O jednotlivých krokoch budeme pravidelne informovať prostredníctvom našej stránky a sociálnych sietí.

„Projekt ‘Moderné informačné a poradenské služby pre mladých’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

obrazok

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach