Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Valné zhromaždenie siete ZIPCeM a ICM prinieslo ďalšie novinky

10.03.2020

V sobotu, 7. marca 2020 sme sa stretli v priestoroch Centra voľného času Junior, kde sídli aj Informačné centrum mladých Banská Bystrica, spolu s členskými organizáciami ZIPCeM na rokovaní Valného zhromaždenia.
Najdôležitejším výstupom z tohto stretnutia je najmä rozšírenie siete členských organizácií o troch členov – pozorovateľov, čo je status, trvajúci po dobu jedného roka, až do ďalšieho rokovania Valného zhromaždenia. Stali sa nimi:
Rada mládeže Banskobystrického kraja pod vedením Andrey Dolinskej, Rada mládeže Košického kraja, vedená Mariánom Švekušom a TeCeMko – Trenčianske centrum mládeže, o.z., na čele so Zuzanou Ševčíkovou. Ich členstvo v sieti ZIPCeM je vyústením predchádzajúcej dlhodobej spolupráce.

To, že sa spájajú organizácie, ktoré majú na prvý pohľad odlišnú náplň v oblasti práce s mládežou, je znakom kvalitnej spolupráce a nastavenia na reálne potreby mladých ľudí. Dôveryhodné informácie patria v súčasnosti k najdôležitejšej výbave mladých ľudí a čím širšiu pôsobnosť bude mať naša sieť, tým väčší dopad naša činnosť bude mať. Preto si vážime záujem našich nových členov a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

Okrem nových organizácií si Valné zhromaždenie zvolilo nového podpredsedu ZIPCeM pre medzinárodné vzťahy, ktorým sa stal do nasledujúcich volieb Lukáš Hrošovský z organizácie S.Y.T.E.V. Na tejto pozícii nahradil Vladimíru Matušíkovú z ICM Topoľčany, ktorá sa z dôvodu pracovnej vyťaženosti nemôže tejto činnosti ďalej venovať. Lukáš sa dlhodobo venuje medzinárodným aktivitám a zároveň je aktívnym členom ZIPCeM.

Ďalším bodom programu boli školenia, ktoré ponúka ZIPCeM svojim členom, spoločné aktivity v oblasti informačného servisu a informovanie účastníkov o nadchádzajúcom medzinárodnom projekte ZIPCeM, do ktorého budú aktívne zapojení a ktorého výstupom bude československá mapa príležitostí v neformálnom vzdelávaní.

Spolu s účastníkmi sme v ďalších bodoch plánovali zmeny, ktoré nás v najbližšej dobe čakajú pri prezentovaní organizácií a pri nastavení novej štruktúry informačného servisu. Spoločne zrealizované inovácie budú v nasledujúcich týždňoch prezentované aj prostredníctvom komunikačných nástrojov.

Ďakujeme všetkým zástupcom organizácií, ktorí sa zúčastnili rokovania Valného zhromaždenia, že aj napriek množstvu aktivít, ktorým sa venujú, si našli čas osobne sa stretnúť. Sieť ZIPCeM nie je len o práci, je to aj o spoločne strávenom čase a skvelej atmosfére, ktorá sprevádza každé naše stretnutie.

obrazok

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach