Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Valné zhromaždenie 2018: ZIPCeM má nových členov i nové vízie

11.04.2018

Na zelený štvrtok, 29. marca 2018, sme sa v Partizánskom zišli na Valnom zhromaždení Združenia Informačných a poradenských centier mladých, aby sme bilancovali, plánovali a samozrejme, spoločne si užili svoju spoločnosť. Rozrástli sme sa o dve nové organizácie, pripojili sa k nám EduEra, nezisková vzdelávacia organizácia pracujúca s mládežou a Protect work, organizácia pracujúca prednostne so znevýhodnenými mladými ľuďmi. Všetkým prítomným sa prihovoril hosť, dlhodobo naklonený činnosti ZIPCeM a Informačných centier mladých, primátor mesta Partizánske, pán Jozef Božík. Predstavil vízie do ďalšej práce s mládežou, možnosti, ktoré môžeme využiť v rámci Trenčianskeho samosprávneho kraja, i mnoho iných, užitočných informácií.

Valné zhormaždenie hlasovalo aj o prijatí minuloročných členov pozorovateľov za riadnych členov, pričom rozhodlo nasledovne: organizácie Aktívne mesto z Detvy, sa stala riadnym členom, S.Y.T.E.V. z Kysuckého Nového Mesta zostávajú naďalej členom pozorovateľom, kým bude ich rozbiehajúca sa činnosť v informačných a poradenských službách dôkladnejšie zmapovaná a ŠHOK - športový a herný outdoorový klub z Bánoviec nad Bebravou sa stal Infobodom, nakoľko momentálne kapacitne nepokryjú poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mládež, no stále majú záujem o túto činnosť.

Predstavili sme hospodárenie ZIPCeM v roku 2017, ktoré Valné zhromaždenie zobralo na vedomie, prezentovali sme pripravovanú výročnú správu za rok 2017, ktorú následne, po doplnení posledných informácií predstavíme ešte aj v grafickej podobe.

ZIPCeM pre svojich členov pripravuje nové formy vzdelávania a teambuildingové aktivity. Čaká nás všetkých prvé obdobie novo nastavených Programov PRE MLÁDEŽ na roky 2014 - 2020, SLUŽBY 1 a ďalšie výzvy, ktoré budeme spoločne riešiť počas roka 2018.

A na Valnom zhromaždení sa stretneme opäť v roku 2019. 

obrazok

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach