Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Využili šancu byť informovaní!

23.10.2019

V Novej menze Žilinskej univerzity sa 17.10.2019 konala mini konferencia s názvom Využi šancu byť informovaný!, ktorú organizovalo Združenie Informačných a poradenských centier mladých spolu so svojimi členskými organizáciami, Informačnými centrami mladých (ICM).

Cieľom podujatia bolo informovať o súčasnej činnosti siete ICM, o prebiehajúcom prieskume medzi mladými ľuďmi a umožniť účastníkom priamo využiť informačný a poradenský servis v priestore Infotrhoviska. Stále prebiehajúce mapovanie potrieb mladých ľudí v oblasti informácií nám prinieslo niektoré zaujímavé výsledky, uvádzame len niektoré: mladí ľudia stále vo výraznej miere dávajú prednosť osobnému kontaktu pri prijímaní informácií pred elektronickými médiami. Napriek pretrvávajúcemu trendu youtuberov a influencerov, veková skupina 15 – 18 rokov ich takmer vôbec nesleduje, teda oslovovať ich takýmto spôsobom bude mať s veľkou pravdepodobnosťou veľmi slabý dopad. Komplexné výsledky prieskumu budú k dispozícii po ukončení zberu dát, teda v decembri 2019. Budú voľne dostupné, aby z nich prípadne mohli čerpať aj iné organizácie, či inštitúcie pracujúce s mladými ľuďmi.

S prezentáciou o aktuálnej potrebe podpory kritického myslenia u mladých ľudí vystúpila Andrea Cox z občianskeho združenie DigIQ – Digitálna inteligencia. Alarmujúce správy o všadeprítomnom nedostatku kritického myslenia padli na úrodnú pôdu. Sieť organizácií ICM považuje potrebu rozvíjať kritické myslenie u mladých ľudí za jednu zo svojich najdôležitejších priorít. S DigIQ sme tak našli spoločného menovateľa pre ďalšie aktivity, ktoré v blízkej budúcnosti predstavíme.

Vestibul Novej menzy veľkoryso hostil naše Infotrhovisko. Svoje stánky si tam rozložilo osem Informačných centier mladých. Nielen účastníci konferencie, ale aj študenti, ktorí navštívili tento priestor, tak mohli využiť príležitosť získať informácie o vzdelávaní doma i v zahraničí, o cestovaní, o kariére a príprave na ňu, a o ďalších mnohých oblastiach života nielen mladých ľudí. Svoje miesto tu mala aj Európska informačná sieť pre mládež – Eurodesk, keďže „ICMká“ pôsobia ako multiplikátori tejto celoeurópskej iniciatívy. V ponuke boli aj informácie o programoch Erasmus+, ktoré sú aj napriek svojim výhodám stále málo poznané a novinka v oblasti národného a medzinárodného dobrovoľníctva - Európsky zbor solidarity.
Na Infortrhovisku sa o 100% lepšiu atmosféru postarala mladá hudobná skupina z Partizánskeho, That Feel. Odporúčame takto obohatiť každú podobnú akciu.

Podobné podujatia plánujeme v rámci našej činnosti realizovať každý rok a vždy v inom meste. Ich súčasťou budú mnohé prídavné aktivity a zaujímaví hostia. Všetkým, ktorí prišli na konferenciu do Žiliny, ďakujeme za ich čas a záujem a tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity.

Kontakt: Mgr. Lucia Macaláková, koordinátorka aktivít ZIPCeM
E-mail: , Tel: +421 911 183 383

Táto aktivita bola podporená z dotácie Programy pre mládež na roky 2014 - 2020 MŠVVaŠ SR – Služby 1, ktoré administruje IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže. Za spoluprácu a poskytnutie priestorov ďakujeme Žilinskej univerzite.

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR zastrešuje sieť členských organizácií, vystupujúcich pod spoločným označením Informačné centrum mladých. Našou misiou je poskytovanie komplexných, dôveryhodných a objektívnych informácií a poradenstva. Vzdelávacími aktivitami a vytváraním bezpečného prostredia pre rozvoj mladého človeka chceme prispievať k vytvoreniu uvedomelej, objektívne mysliacej spoločnosti, kde je rešpektovanie ľudských práv základnou hodnotou.

obrazok

Späť na novinky

Sme k tebe bližšie

Hľadaj náš profil na sociálnych sieťach