Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

ZIPCeM prináša Mapu aktívnych mládežníckych organizácií www.mladeznickeorganizacie.sk.

19.06.2017

Niekoľko rokov sa v “kuloároch” neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou hovorí o potrebe intenzívnejšej spolupráce a prehľade o organizáciách, ktoré ponúkajú mladým ľuďom rôzne formy vzdelávacích príležitostí. V rámci projektu “V dobrých rukách - vzdelávame neformálne” sme sa teda rozhodli, že jeho výstupom bude práve prehľadná mapa organizácií, ktoré aktívne pracujú s mladými ľuďmi a pomáhajú im aktívne tráviť svoj čas a rozvíjať svoj potenciál.

Mapu nájdete na samostatnej doméne http://www.mladeznickeorganizacie.sk. Nepridávame do nej organizácie sami, zástupcovia organizácií majú možnosť vyplniť krátky formulár, vďaka ktorému sa užívateľ dozvie o organizácií základné informácie, ale i čosi viac. Napríklad - akým oblastiam v práci s mládežou sa venuje, aké aktivity realizuje a čo je víziou organizácie. Takto si mladí ľudia môžu jednoducho nájsť to, čo ich zaujíma a ostatné organizácie zas mnoho príležitostí k spolupráci naprieč celým Slovenskom. 

Ako sa teda na mapu dostať? V pravom hornom rohu nájdete výrazné tlačítko s nápisom “Buď na mape!” Po kliknutí naň sa otvorí formulár, kde zadáte info o svojej organizácií a po jeho odoslaní ich administrátor pridá na stránku. Na mape má každá organizácie svoju značku, a po kliknutí na ňu sa užívateľovi zobrazia zadané informácie. Dôležité je, že organizácie si môžete vyberať podľa kraja, v ktorom sa nachádzajú a podľa oblasti, ktorej sa venujú, čo je pohodlná skratka presne k tomu, čo potrebujete nájsť.
Aby stránka naplnila svoj veľký potenciál, potrebuje všetkých vás, ktorým rovnako záleží na zlepšovaní spolupráce, zvyšovaní informovanosti a hlavne - na tom, aby sa mladí dozvedeli, koľko výborných aktivít pre nich organizácie robia. Šírte informáciu ďalej, umiestnite banner na svojich stránkach, hovorte o nej. A hlavne - pridajte sa.

Viac info:
Lucia Macaláková

obrazok

obrazok

Späť na novinky

Sme k tebe bližšie

Hľadaj náš profil na sociálnych sieťach