Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

ZIPCeM prináša Mapu aktívnych mládežníckych organizácií www.mladeznickeorganizacie.sk.

19.06.2017

Niekoľko rokov sa v "kuloároch" neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou hovorí o potrebe intenzívnejšej spolupráce a prehľade o organizáciách, ktoré ponúkajú mladým ľuďom rôzne formy vzdelávacích príležitostí. V rámci projektu "V dobrých rukách - vzdelávame neformálne" sme sa teda rozhodli, že jeho výstupom bude práve prehľadná mapa organizácií, ktoré aktívne pracujú s mladými ľuďmi a pomáhajú im aktívne tráviť svoj čas a rozvíjať svoj…

...čítať viac

O čom bol projekt “Zmeň seba - zmeníš svet?”

20.02.2017

Ciele projektu v roku 2016 – 03/2017:
1. Vytvorenie podmienok a priestoru na dialóg mladých ľudí a „dôležitých dospelých“
2. Zber informácií o reálnych potrebách mladých ľudí – neorganizovanej mládeže v lokalitách, kde
žijú a majú možnosť dianie ovplyvňovať – v súlade s oblasťami uvedenými v Stratégii pre mládež
SR na roky 2014 - 2020
3. Vytvorenie súhrnného výstupu a odporúčaní na národnej úrovni

...čítať viac

Západné Slovensko je tiež v dobrých rukách

06.12.2016

1.12.2016, Trenčín / December sme otvorili inšpiratívnym stretnutím so zástupcami mládežníckych organizácií zo západného Slovenska. Videli a počuli sme sa v Kultúrnom centre Aktivity v Trenčíne, na mieste, ktoré samo o sebe srší aktivitami pre mladých ľudí.
Toto podujatie bolo súčasťou projektu „V dobrých rukách – vzdelávame neformálne“, ktorého hlavnými cieľmi je poskytnúť priestor pre vytváranie spolupráce a nových partnerstiev medzi organizáciami…

...čítať viac

Strana: « Prvá  <  7 8 9 10 11 >  Posledná »

Sme k tebe bližšie

Hľadaj náš profil na sociálnych sieťach