Sexualita mladých

Vyvíjame sa, dospievame, meníme nielen telesne ale aj duševne. Sexualita a s ňou spojené problémy sú témou, ktorú neradi preberáme len tak s „hocikým.“ V tejto kategórii môžete nájsť množstvo zdrojov, kontaktov a odpovedí na vaše otázky.

Je normálne byť iný

obrazok Homosexuálni ľudia sú neustále medzi nami. Lesba alebo gej môže byť vaším priateľom, kolegom, spolužiakom, či učiteľom. Možno dnes sedel nejaký gej alebo lesbická žena vedľa Vás v kine či autobuse.

Kvalitné medziľudské vzťahy vyznačujúce sa vzájomnou úctou a dôverou sú veľmi cenné. Múdri ľudia vedia, že takéto vzťahy si treba vážiť bez ohľadu na pohlavie, národnosť, rasu alebo sexuálnu orientáciu.

Spýtajme sa samých seba, či dokážeme akceptovať ľudí, ktorí sa od nás v niečom odlišujú a na ktorých nám záleží…
Nemusia nám zo strachu, že o nás prídu, klamať?

Sexualita nie je tabu

Azda nič nespôsobuje toľko potešenia aj problémov, strachu a predsudkov zároveň, ako sexualita.  Je tabu o nej hovoriť, hoci je našou súčasťou. Mladý človek potrebuje správnu orientáciu, pravdivé odpovede na otázky a neskreslené informácie. Nájdi odpovede bez povier a užitočné kontakty. 

Strana:

Užitočné weby k téme a knižnica

Vyber si svoje Informačné centrum mladých