My a ľudské práva

Ako by sme sa postavili k tomu, keby niekto ublížil nášmu blízkemu? A ako by sme sa pozerali na ľudí, ktorí by len tak prešli okolo? Nebuďme ľahostajní k porušovaniu ľudských práv. Začnime od seba, napríklad aj prostredníctvom informačných zdrojov, ktoré sa nachádzajú na našej stránke.

Diskriminácia

Konanie, kedy sa v takej istej situácii zaobchádza s jedným človekom, alebo skupinou ľudí inak(horšie), ako s ostatnými, na základe zjavne bezvýznamných charakteristík. 

Slovník základných pojmov

Čo by sme mali vedieť o diskriminácii. 

Prejavy diskriminácie

Diskriminácia má mnoho podôb. Rozoznaj ju v spoločnosti a odpovedz svoje jasné NIE.

Strana:

Užitočné weby k téme a knižnica

Užitočné weby k téme My a ľudské práva:

Informačné centrum mladých:www.icm.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých