Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 24.01.2011 o 10:50

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/pe_pozvanky/podujatie/rchlokurz_spoloenskch_tancov/

Rýchlokurz spoločenských tancov

Začiatok: 31.01.2011
Koniec: 28.02.2011
Miesto konania: ZUŠ Partizánske
Typ aktivity: voľno-časová aktivitaobrazok
Popis aktivity:

Informačné centrum mladých Partizánske v spolupráci s Občianskou iniciatívou - Partizánske náš domov, mestom Partizánske a ZRPŠ pri ZUŠ Partizánske pripravili pre všetkých milovníkov tanca “ Rýchlokurz spoločenských tancov,” v rámci ktorého Vás naši temperamentní lektori naučia rôzne tanečné kreácie v štýle salsy, tanga a iných nie menej zaujímavých tancov. Bližšie informácie o akcii v Informačnom centre mladých osobne na adrese Informačné centrum mladých Partizánske, Februárová 1478/2, 958 01 Partizánske alebo na tel.č.  038/749 2805 alebo partizanske@icm.sk

Počet účastníkov: 20
Organizátor: ICM, Občianska iniciatíva-Partizánske náš domov, ZRPŠ pri ZUŠ Partizánske
Zodpovedná osoba: Ing. Katarína Hartmannová, Miriam Lištiaková
Kontaktné údaje:

Informačné centrum mladých
Februárová 1478/2
958 01 Partizánske
Dom Služieb ALFA, II. poschodie
partizanske@icm.sk, http://www.icm.sk
mob./tel. 0904 048 420, 038/749 28 05


Možnosť prihlásenia do:
Stav: otvorené