Zo sexuológie

Ak sa chceš sa dozvedieť viac o sexuálnom zdraví. Alebo máš otázky súvisiace s ľudskou sexualitou.

Modrá linka

obrazok Modrá linka Slovenskej sexuologickej spoločnosti poskytuje pomoc a informácie v oblasti sexuálneho zdravia všetkým, ktorí to potrebujú.

Modrá linka
0850 111 218

V pracovných dňoch, v pondelok a v stredu v čase od 14.00 - 17.00 hodiny na otázky záujemcov osobne odpovedá odborný lekár špecializovaný na problematiku sexuológie. Odborné poradenstvo poskytované touto formou je bezplatné.

Hovory na Modrú linku 0850 111 218 sú spoplatnené rovnako zo všetkých miest a oblastí SR, platí sa za ne ako za miestny hovor. Číslo 0850 111 218 je dostupné z pevnej i mobilnej siete.

Sexuologické poradenstvo

Nájdi odpovede aj na veľmi súkromné, ale predsa problémy. Sexualita zahŕňa obrovské spektrum tém, na ktoré je nám nepríjemné sa pýtať.  Možno ti informácie z tejto oblasti napomôžu žiť život bez intímnych problémov.

Strana:

Užitočné weby k téme a knižnica

Užitočné weby k téme Sexuologické poradenstvo:

Informačné centrum mladých:www.icm.sk
Rodičovstvo.sk:www.rodicovstvo.sk
Potencia.sk:www.potencia.sk
Antikoncepcia.com:www.antikoncepcia.com
Q-centrum-LGBT poradenstvo:www.qcentrum.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých