Financie - fondy, granty, programy

Nosíte v hlave nápady, ale chýbajú vám prostriedky na ich realizovanie? Ponúkame vám niekoľko možností nájsť výzvu, ktorú môžete využiť.

dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti II.

obrazok Grantový program:
Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti II.

VÝZVA K PREDLOŽENIU ŽIADOSTI O GRANT

Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis vyhlasuje druhý ročník grantového programu Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti. Zámerom programu je podporiť rozširovanie počítačových zručností aktívnych mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov z celého Slovenska, ktorí pôsobia v mládežníckych organizáciách alebo sa vzdelávajú v školských krúžkoch v rámci voľnočasových aktivít. 

Think Big podporí dobré nápady

obrazok Druhý ročník paneurópskeho grantového programu spoločnosti Telefónica Think Big podporí 40 mládežníckych projektov z celého Slovenska. Think Big je paneurópsky grantový program, ktorý v Slovenskej republike realizuje O2 v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a Nadáciou pre deti Slovenska. Jedná sa o spoločný paneurópsky projekt dáva práve mladým ľuďom príležitosť zapojiť sa do pozitívnych zmien vo svojom okolí.

Mladí nitrianski filantropi podporia dobré nápady

obrazok Skupina dobrovoľníkov v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou vyhlasuje už 8. ročník grantového programu Mladí nitrianski filantropi. Je to program určený pre mladých ľudí vo veku od 15 do 26 rokov, ktorí majú nápad a chuť urobiť niečo zmysluplné pre svoje okolie.

Strana:

Užitočné weby k téme a knižnica

Užitočné weby k téme Financie - fondy, granty, programy:

Informačné centrum mladých:www.icm.sk
Národný strategický referenčný rámec 2007-2013:www.nsrr.sk
Nadácia Pontis:www.nadaciapontis.sk
Nadácia Intenda:www.nadaciaintenda.sk
Nadácia Tatra Banky:www.nadaciatatrabanky.sk
Nadácia SPP:www.nadaciaspp.sk
Všeobecná úverová banka:www.nadaciavub.sk
Nadáacia SlSp:www.nadaciaslsp.sk
Dexia banka:www.dexia.sk
Nadácia Poštovej banky:www.nadaciapabk.sk
Nadácia Orange:www.nadaciaorange.sk
 
Regióny:
Komunitná nadácia Bratislava:www.knb.sk
Nitrianska komunitná nadácia:www.nkn.sk
Trenčianska komunitná nadácia:www.trencianskanadacia.sk
Komunitná nadácia zdravé mesto (BB):www.knzm.sk
Revia - Malokarpatská komunitná nadácia :www.revia.sk
Karpatská nadácia (KE):www.karpatskanadacia.sk
Komunitná nadácia Liptov:www.knl.sk
 
Vzdelávanie:
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR:www.minedu.sk
Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EU:www.asfeu.sk
Stredoeurópska nadácia:www.cef.sk
Škola dokorán:www.skoladokoran.sk
Nadácia Aspekt:www.aspektnd.sk
Nadácia Jána Korca:www.jankorec.sk
 
Pre deti:
Nadácia Pre deti Slovenska:www.nds.sk
Pomoc deťom v ohrození:www.pomocdetom.sk
 
Ľudské práva:
Nadácia Milana Šimečku:www.nadaciamilanasimecku.sk
Nadácia otvorenej spoločnosti:www.osf.sk
Nadácia Charty 77:www.charta77.sk
 
Voľný čas:
Nadácia Krajina harmónie:www.nkh.sk
 
Životné prostredie:
Ekopolis:www.ekopolis.sk
Nadácia Horský park:www.horaren.sk
Operačný program Životné prostredie:www.opzp.sk
 
Umenie:
Nadácia Centrum súčasného umenia:www.ncsu.sk
 
Zdravie:
Nadácia Nádej Martinka Sucháča:www.nadacia-sucho.sk
Nadácia Harmony:www.nadaciaharmony.sk
Slovenská nadácia srdca:www.tvojesrdce.sk
 
Sociálna inklúzia:
Nadácia Socia:www.socia.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých