Linka detskej istoty pri SV UNICEF (LDI) – 116 111

obrazok LDI je národným projektom organizácie UNICEF Slovensko od roku 1996. Je prvou telefonickou linkou, špecializovanou na problematikou detí a mládeže v SR. Ako jediná poradenská linka pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov a sviatkov, je bezplatná, anonymná a odborne garantovaná. Jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej alebo stresujúcej situácii. Rozhovor vedie odborník, schopný kvalifikovane usmerniť dialóg a poskytnúť dieťaťu vhodné informácie.

Na číslo 116 111 zavolá denne približne 100 detí, z toho
• 10 detí zavolá kvôli problému, ktorý sa týka rodinného prostredia,
• 10 detí má potrebu sociálneho kontaktu, potrebuje sa s niekým porozprávať o svojom prežívaní, o svojich bežných zážitkoch,
• 6 detí rieši školské problémy – strach zo skúšania, ako si opraviť známku, kam ísť na strednú školu, ale i pocity krivdy v hodnotení či záškoláctvo,
• 12 detí sa chce porozprávať o prvých dotykoch lásky – tí starší o prvých partnerských vzťahoch a ich fungovaní,
• 3 deti riešia problémy medziľudských vzťahov, hlavne v ich rovesníckej skupine,
• 5 dospievajúcich detí hľadá informácie a poradenstvo v oblasti sexuálneho dozrievania, u dievčat s tým spojené aj gynekologické otázky,
• 2 volajúci sa na LDI obracajú s problematikou závislostí – ide najmä fajčenie, alkohol, ale i mäkké a tvrdé drogy a objavuje sa i patologické hráčstvo,
• 2 deti sa zdôveria s najzávažnejším zásahom do ich psychosomatického vývinu, do ich ponižovanej ľudskej dôstojnosti. Je to syndróm CAN – zanedbávanie, zneužívanie a týranie dieťaťa,
• 5 detí chce riešiť svoje osobné a emocionálne problémy,
• a ďalšie deti…

UNICEF (United Nations Children´s Fund / Detský fond OSN)
UNICEF vznikol v roku 1946 na pomoc deťom v Európe a Ázii po skončení druhej svetovej vojny a v roku 1953 sa stal Detským fondom OSN. UNICEF propaguje a ochraňuje práva detí na celom svete, dohliada na dodržiavanie práv detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a pomáha deťom v rozvojových krajinách prežiť a rozvíjať sa, od raného detstva cez obdobie dospievania. UNICEF od začiatku nie je financovaný z fondov OSN a ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. UNICEF je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, firiem a ďalších podporovateľov. http://www.unicef.org / http://www.unicef.sk

V prípade bližšieho záujmu sa môžte obrátiť na Linku detskej istoty - ldi@ldi.sk, http://www.unicef.sk/ldi

Zdroj:

http://www.unicef.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých