Pri prevencii šikanovania pomôže aj nová internetová stránka

Na boj so šikanovaním dostali deti, rodičia i učitelia nového pomocníka. Tento mesiac bola spustená internetová stránka http://www.prevenciasikanovania.sk, kde nájdu užitočné informácie ako aj on-line poradňu. Stránka vznikla ako súčasť projektu “Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách“, ktorý financuje Ministerstvo školstva SR a realizuje občianske združenie Papilion.

Internetová stránka je rozdelená do štyroch sekcii: Deti a mládež, Rodičia, Pedagógovia a Iní odborníci. Deti a mladí ľudia si vo svojej sekcii nájdu základné informácie o probléme šikanovania, o možnostiach poradenstva a pomoci, kontaktoch na odborníkov, o stratégiách vlastnej prevencie a ochrany. Návštevníci tejto, i ostaných sekcií, majú možnosť obrátiť sa so žiadosťou o radu na odborníkov, ktorí e-mailový poradenský servis zabezpečujú.
Rodičom detí je preto venovaná ďalšia zo štyroch hlavných sekcií webovej stránky. Sekcia pre rodičov by ich mala podporovať v tom, aby viac vnímali problémy svojho dieťaťa a porozumeli im, aby dôverovali škole, komunikovali s ňou a žiadali kompetentné a zodpovedné riešenie problému. Jej súčasťou sú aj kontakty na inštitúcie, na ktoré sa pri riešení problému šikanovania môžu obracať a informácie z legislatívy, o ktorú sa môžu opierať. 
Snahou sekcie určenej pre učiteľov je poskytnúť im kompletné informácie z tejto problematiky o v štyroch podsekciách – legislatíva, teória, prax a prieskum.
V sekcii venovanej iným odborníkom je v rovnakých podsekciách mnoho užitočných informácií pre realizáciu kvalitnej prevencie a intervencie v poradenskom a školskom prostredí.
Cieľom projektu je okrem vytvorenia spomenutej stránky aj prezentácia medzinárodného projektu OECD “International Network on School Bullying and Violence“, ktorý vedie Slovenská republika, na národnej úrovni, ďalej školenie koordinátorov prevencie stredných a základných škôl rezortu školstva, monitoring situácie v oblasti šikanovania v školách ako aj zvýšenie citlivosti verejnosti i médií na problém šikanovania.

Zdroj:

autor : Š. Podolinský, http://www.modernaskola.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých