Vyber si

Aktuality
Informačné materiály ICM
Užitočné weby
Fotogaléria

Nájdi si svoje ICM

Infobody

Mailing listOdborne o problémoch

Zo  psychológie Zo psychológie

Nikde nie je napísané, že sa so všetkým musíme vyrovnávať sami. Nemaj zábrany požiadať o pomoc odborníkov, ktorí vedia s nadhľadom zhodnotiť tvoju životnú situáciu, podržia ťa, pomôžu hľadať riešenie, ukážu cestu a podajú pomocnú ruku.

obrazok LDI je národným projektom organizácie UNICEF Slovensko od roku 1996. Je prvou telefonickou linkou, špecializovanou na problematikou detí a mládeže v SR. Ako jediná poradenská linka pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov a sviatkov, je bezplatná, anonymná a odborne garantovaná. Jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej alebo stresujúcej situácii. Rozhovor vedie odborník, schopný kvalifikovane usmerniť dialóg a poskytnúť dieťaťu vhodné informácie.

Na číslo 116 111 zavolá denne približne 100 detí, z toho
• 10 detí zavolá kvôli problému, ktorý sa týka rodinného prostredia,
• 10 detí má potrebu sociálneho kontaktu, potrebuje sa s niekým porozprávať o svojom prežívaní, o svojich bežných zážitkoch,
• 6 detí rieši školské problémy – strach zo skúšania, ako si opraviť známku, kam ísť na strednú školu, ale i pocity krivdy v hodnotení či záškoláctvo,
• 12 detí sa chce porozprávať o prvých dotykoch lásky – tí starší o prvých partnerských vzťahoch a ich fungovaní,
• 3 deti riešia problémy medziľudských vzťahov, hlavne v ich rovesníckej skupine,
• 5 dospievajúcich detí hľadá informácie a poradenstvo v oblasti sexuálneho dozrievania, u dievčat s tým spojené aj gynekologické otázky,
• 2 volajúci sa na LDI obracajú s problematikou závislostí – ide najmä fajčenie, alkohol, ale i mäkké a tvrdé drogy a objavuje sa i patologické hráčstvo,
• 2 deti sa zdôveria s najzávažnejším zásahom do ich psychosomatického vývinu, do ich ponižovanej ľudskej dôstojnosti. Je to syndróm CAN – zanedbávanie, zneužívanie a týranie dieťaťa,
• 5 detí chce riešiť svoje osobné a emocionálne problémy,
• a ďalšie deti…

UNICEF (United Nations Children´s Fund / Detský fond OSN)
UNICEF vznikol v roku 1946 na pomoc deťom v Európe a Ázii po skončení druhej svetovej vojny a v roku 1953 sa stal Detským fondom OSN. UNICEF propaguje a ochraňuje práva detí na celom svete, dohliada na dodržiavanie práv detí v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a pomáha deťom v rozvojových krajinách prežiť a rozvíjať sa, od raného detstva cez obdobie dospievania. UNICEF od začiatku nie je financovaný z fondov OSN a ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. UNICEF je financovaný z čisto dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, firiem a ďalších podporovateľov. http://www.unicef.org / http://www.unicef.sk

V prípade bližšieho záujmu sa môžte obrátiť na Linku detskej istoty - ldi@ldi.sk, http://www.unicef.sk/ldi


Pri prevencii šikanovania pomôže aj nová internetová stránka

Zo psychológie

Na boj so šikanovaním dostali deti, rodičia i učitelia nového pomocníka. Tento mesiac bola spustená internetová stránka http://www.prevenciasikanovania.sk, kde nájdu užitočné informácie ako aj on-line poradňu. Stránka vznikla ako súčasť projektu “Národná sieť pre prevenciu šikanovania a násilia v školách“, ktorý financuje Ministerstvo školstva SR a realizuje občianske združenie Papilion.
Psychologické poradenstvo

Zo psychológie

Máš nejaký problém, ktorý nie je pre uši rodičov?  Prípadne s ním nevedia pomôcť? Nechceš to povedať ani najlepším kamarátom, alebo sa jednoducho necítiš vo svojej koži? Vyhľadaj radu odborníka a svoj problém zlož na neho.

Facebook

Mobilné aplikácie

iPhone a iPad

Informuj sa!

Informácie pre Teba

Psycholog online

Kariérové poradenstvo

Ambasádor ICM

Staň sa veľvyslancom dobrých správ! Prines naše informácie do vašej školy!

Informácie

Formulár

Bezplatné besedy

Ponúkame stredným školám v SR možnosť bezplatne si objednať besedu na tému "Závislosť".

Informácie o besedách

Návratka

Ponuka pre organizácie

Venujete sa práci s mladými ľuďmi? Dajte im o sebe vedieť na našej stránke!

Ponuka

Objednávka

Metodický materiál KIVR

Objednávka KIVR

Užitočné weby

logo Za jedno lano
logo Bez nenavisti na internete
logo Eures
logo Jooble
Brigada.sk - brigády pre študentov nielen na leto
referaty
logo Student24
logo Suska
logo zmps
www.naseprveplaty.sk

www.podujatie.sk

uplatnisa.skovce.sk

zodpovedne.sk