Dobrovoľníctvo

Nie je to len výlet, nie je to len práca a nie je to len dobrodružstvo. Dobrovoľníctvo v európskych krajinách, v organizáciách aktívnych v zaujímavých oblastiach, ponúka oveľa viac. Okrem práce, ktorá ťa bude baviť, lebo si ju môžeš vybrať, okrem nových a zaujímavých ľudí, ktorých spoznáš, nových zážitkov a pracovných skúseností nájdeš najmä sám seba. Spoznáš svoje možnosti, prekročíš doteraz vytýčené mantinely a čo je dôležité – pomôžeš tam, kde potrebujú práve takých ľudí, ako si ty. Tak do toho!

Užitočné weby k téme a knižnica

Užitočné weby k téme Dobrovoľníctvo:

Informačné centrum mladých:www.icm.sk
IUVENTA:www.iuventa.sk
Dobrovoľníctvo.sk:www.dobrovolnictvo.sk
INEX:www.inex.sk
Mládež v akcii:www.mladezvakcii.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých