Informačné centrum mladých on-line

logo Informačné centrum mladých

Hlavná stránka

Publikované: 04.08.2016 o 12:12

Adresa zápisu: http://icm.sk/index.php/to_pozvanky/podujatie/topochiansky_nochn_beh/

Topoľčiansky nočný beh

Začiatok: 16.09.2016

Miesto konania: Topoľčany
Popis aktivity:

Dňa 16. 09. 2016 pozývame všetkých nadšencov behu na akciu organizovanú ICM v Topoľčanoch a jeho dobrovoľníkmi s názvom Topoľčiansky nočný beh. Viac informácií aj o samotnej registrácii nájdete na http://www.topolcianskynocnybeh.sk

Organizátor: ICM Topoľčany
Kontaktné údaje:

http://www.topolcianskynocnybeh.sk


Možnosť prihlásenia do:
Stav: otvorené